لینک های دسترسی

Breaking News

مصرف دخانیات در جهان کاهش یافته است


مصرف دخنیات همه ساله موجب مرگ شش میلیون نفر در سراسر جهان می گردد

دلیل این کاهش ۲.۵ در صد دخانیات در سراسر جهان، معاهدۀ جهانی تنباکو است که در سال ۲۰۰۵ میلادی روی آن توافق صورت گرفت.

نتایج تحقیقاتی که توسط سازمان صحی جهان و پوهنتون واترلو کانادا صورت گرفته است، در ژورنال صحت عامۀ لنسیت نشر شده است.

نتایج این تحقیق نشان داده است که مصرف تولیدات مدهش تنباکو از این بیش نیز می تواند کاهش یابد، اما رسیدن به این هدف مستلزم تلاش های بیشتر به منظور پالیسی های است که مخالف استفاده از تنباکو است.

در این تحقیق همچنین آمده است که پیشرفت در برابر آنچه به نام "شیوع جهانی دخانیات" یاد شده، کاهش قابل ملاحظه یافته، اما بر اساس پیمانی که در مورد کاهش مصرف تنباکو صورت گرفته است، سرعت کاهش مصرف آن هنوز هم آهسته است.

چهار چوب کنوانسیون کنترول تنباکو که در سال ۲۰۰۵ میلادی عملی شد توسط ۱۸۰ کشور در سراسر جهان امضا شده است. این کشور ها تعهد کرده اند تا مالیات بر تنباکو را افزایش بدهند و نگذارند مردم در محلات عام دخانیات مصرف کنند و از طریق اعلانات، اضرار مصرف دخانیات را تبلیغ کنند.

مصرف دخانیات موجب سرطان ریه یا شش می شود و در اغلب موارد سبب بیماری های قلبی و سکتۀ مغزی می گردد. این بیماری ها در مقایسه با سایر بیماری بیشتر سبب مرگ مصرف کنندگان دخانیات در سراسر جهان می شود.

بر اساس آماری که از سوی سازمان صحی جهان نشر شده است، سالانه حدود شش میلیون انسان در سراسر جهان به دلیل مصرف تنباکو، جان شان را از دست می دهند و در عین حال، فشار زیادی را بر اقتصاد جهان تحمیل می کند. مجموعۀ مراقبت های صحی برای مصرف کنندگان تنباکو و هزینه کاهش مولدیت کاری مصرف کنندگان تنباکو سالانه به یک تریلیارد دالر می رسد.

بر اساس یافته های این تحقیق، گرچه حد اوسط میزان مصرف تنباکو در سراسر جهان ۲.۵ در صد کاهش یافته، کاهش مصرف تنباکو در همه کشور ها یکسان نیست.

در این گزارش آمده است آنعده از کشور هایی که پیمان را به صورت کامل تطبیق کرده اند، شاهد کاهش بیشتر مصرف تنباکو بوده اند.

این تحقیق همه کشور های جهان را به تحلیل نگرفته است، زیرا ۶۵ در صد کشور ها معلومات لازم را در مورد کاهش مصرف دخانیات را در دسترس داشتند. اما این تحقیق شامل کشور هایی با در آمد های مختلف بوده و همه مناطق را در بر می گیرد.

XS
SM
MD
LG