لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان خواهان 'فشار جمعی' بر طالبان افغان شد


حکومت پاکستان خواهان اعمال "فشار جمعی" بر طالبان افغان و سایر گروه های شورشی مستقر در افغانستان شده تا آنان حاضر به مذاکرات صلح شوند.

خواجه محمد آصف، وزیر خارجۀ پاکستان گفته است که نیاز است تا بر گروه طالبان "فشار جمعی" وارد شود تا این گروه دست از خشونت بردارد و به روند مذاکرات صلح بپیوندد.

وزیر خارجۀ پاکستان همچنین ادعا کرد که حکومت آن کشور همواره خواهان حل سیاسی منازعۀ افغانستان بوده است. آقای آصف گفت که آوردن طالبان به میز مذاکره و تامین صلح و ثبات در افغانستان، مسوولیت مشترک جامعۀ بین المللی است.

اظهارات وزیر خارجۀ پاکستان مبنی بر "فشار جمعی" بر گروه طالبان، در حالی صورت گرفته است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان به تاریخ ۲۸ فبروری ۲۰۱۸، خواهان مذاکرات صلح با طالبان بدون پیش شرط شد و تاکید کرد که اگر طالبان حاضر به مذاکرات صلح شود، آن گروه را به حیث یک حزب سیاسی به رسمیت خواهد شناخت.

اما طالبان تا حال به فراخوان صلح حکومت افغانستان پاسخ نداده است.

وزیر خارجۀ پاکستانگفت حکومت پاکستان از پیشنهاد صلح که حکومت افغانستان در کنفرانس "پروسۀ کابل" مطرح کرده، حمایت می کند و می خواهد تا رهبری مذاکرات صلح را حکومت افغانستان بر عهده داشته باشد.

با آنهم وزیر خارجۀ پاکستان نگرانی خود را در مورد گسترش روز افزون داعش و افزایش تولید مخدر در افغانستان بیان کرد.

آقای آصف همچنین خواهان همکاری میان افغانستان و همسایه های آن کشور شد تا از تحرکات گروه های دهشت افگنی و شبکه های جنایی در مناطق سرحدی جلوگیری صورت بگیرد.

وزیر خارجۀ پاکستان همچنین گفت که اسلام آباد پیشنهادی را تحت عنوان "پلان عمل افغانستان-پاکستان برای صلح و همبستگی ارایۀ کرده که هدف آن انکشاف یک میکانیزم برای همکاری های دو جانبه در راستای امنیت، مبارزه بر ضد دهشت افگنی، کنترول سرحدات و در نهایت برگشت مهاجرین افغان به افغانستان است.

در گذشته نیز مقامات پاکستانی خواهان حل منازعۀ افغانستان از طریق مذاکرات صلح با گروه طالبان شده است.

اما مقامات حکومت افغانستان بار های گفته اند که اسلام آباد به آنچه می گوید عمل نمی کند و در عوض پاکستان به خصوص سازمان استخبارات نظامی آن کشور یا ISI از گروه های تندرو مستقر در آن کشور حمایت می کند، گروه های که به گفتۀ مقامات ایالات متحده و افغانستان، حملات دهشت افگنی را در قلمرو افغانستان سازماندهی می کنند.

اما اسلام آباد همواره ادعا هایی را که از سوی حکومت های امریکا و افغانستان صورت گرفته، رد کرده و گفته است که آن کشور خود قربانی حملات گروه های تندرو و دهشت افگنی است—نه حامی آنان.

XS
SM
MD
LG