لینک های دسترسی

Breaking News

متخصصین امور تعلیمی وصحی: مضمون پولیو شامل نصاب تعلیمی شود


آرشیف:
آرشیف:

داکتران طب می گویند که عدم موفقیت تطبیق واکسین پولیو در افغانستان ،پایین بودن سطح آگاهی شماری از خانواده‌ها می باشد. متخصصین امور تعلیمی و صحی برای بلند بردن سطح آگاهی مردم ، بر شامل ساختن مضمون واکسین و مشکلات ناشی از پولیو در نصاب تعلیمی افغانستان تاکید می ورزند.

برخی از متخصصین امور تعلیمی و طبی برای موفقیت روند تطبیق واکسین پولیو در افغانستان پیشنهاد می کنند تا آگاهی دهی در بین مردم و جامعه نهادینه شود. آنان می گویند برای بلندبردن سطح آگاهی مردم در خصوص واکسین پولیو و فواید آن ، باید این موضوع شامل نصاب تعلیمی شود.

محمد صدیق صباح استاد دانشگاه می گوید که تبلیغات به گفتۀ وی نادرست و برداشت‌های منفی در مورد واکسین پولیو هنوز هم در بین مردم افغانستان وجود دارد. آقای صباح به صدای امریکا گفت که یگانه راه بلند بردن سطح آگاهی و نهادینه شدن پذیرش واکسین ،هماهنگی وزارت صحت و معارف افغانستان با مردم می باشد.

او گفت:" من امیدوارم که از طریق پیام های منبر در روز های جمعه، دعوت علمای دینی، مساجد، از طریق حنجره‌های رادیو، پرده های تلویزیون و شبکه های اجتماعی و به خصوص وزارت صحت عامه، باید تبلیغات گسترده‌ای در مورد تشویق مردم به سوی تطبیق واکسین پولیو صورت گیرد."

اما اینکه چگونه این مسله شامل نصاب درسی شود آگاهان امور اجتماعی و تعلیمی به این باورند که روند تطبیق واکسین پولیو باید از دوره کودکستان برای اطفال گوشزد شود تا در محو کامل این بیماری در افغانستان ممد واقع شود.

جاوید مومند، معلم در یکی از مکاتب به این باور است که چهار دهه جنگ، افغانستان را به یکی از متضرر ترین کشور منطقه مبدل ساخته و این امر مانع بلند رفتن سطح آگاهی مردم در بسا موارد منجمله فواید واکسین پولیو شده است.

او گفت:" اگر امروز این مضمون درنصاب تعلیمی گنجانیده می شود به نظرم کار عالیست به خاطری که بتوانیم آگاهی دهی عمومی در تمام نقاط افغانستان داشته باشیم تا مردم افغانستان اهمیت و ارزش واکسین پولیو را بدانند و برعلاوه سینمارهای مختلف و کمپاین‌ها می‌توانند نقش عمده را در کاهش گراف واقعات پولیو ایفا کند."

با وجود تماس‌های مکرر با مقامات و مسوولین وزارت معارف حکومت طالبان راجع به برنامه های این وزارت در راستا محو پولیو در افغانستان موفق به دریافت پاسخ نشدیم.

با وجود تلاش های حکومت قبلی در دو دهۀ پسین و راه اندازی کمپاین های تطبیق واکسین پولیو توسط حکومت طالبان در دو سال اخیر و فعالیت های مسوولین صحی در پاکستان،این ویروس تنها در افغانستان و پاکستان، کودکان زیرسن پنج سال را آماج قرار می دهد.

مسوولین صحت در پاکستان و برخی نقاط افغانستان از ممانعت و جلوگیری تطبیق واکسین توسط خانواده‌ها و برخی بزرگان محل خبر داده می گویند که تلاش برای تنویر اذهان این افراد با استفاده از راه های مختلف جریان دارد.

گروه

XS
SM
MD
LG