لینک های دسترسی

Breaking News

افتتاح اولین مرکز نگهداری و ذخیره واکسین در کندهار


مرکز حوزوی حفظ و ذخیره واکسین ها در کندهار که اولین مرکز از این نوع در حوزه جنوب افغانستان است برای خدمات با کیفیت واکسیناسیون امروز افتتاح گردید.

این مرکز خدمات واکسیناسیون را به ۴۸ ولسوالی در پنج ولایت جنوب که شامل ولایت های کندهار، هلمند، ارزگان، زابل و نیمروز است، تهیه و در دسترس واکسیناتوران برای تطبیق به اطفال واجد شرایط و مادران قرار می دهد.

داکتر فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان گفت که از طریق خدمات واکسیناسیون نسبت به گذشته سریع تر می گردد.

آقای فیروز افزود "باید آن امراضی که قابل وقایه است و معیوبیت ها را بار می آورد از آن جلوگیری کنیم و از طریق ایجاد همچو یک مرکز که می تواند با ظرفیت بلند واکسین را نگهداری کند در توزیع واکسین، در نگهداری واکسین و در کیفیت واکسین خدمات بسیار خوبی را نه تنها در ولایت کندهار بلکه در ارزگان، زابل، هلمند و نیمروز ارایه کنیم".

وزیر صحت عامه افغانستان گفت که باید برای از بین بردن ویروس پولیو در کشور هم آهنگی ها میان منابع مختلف بیشتر گردد.

همایون عزیزی والی کندهار گفت که ساختن این مرکز حوزوی که خدمات واکسیناسیون را به شکل استندرد انجام می دهد، مشکلات فعلی و آینده خدمات واکسیناسیون را در حوزه جنوب حل خواهد کرد.

آقای عزیزی افزود که با وجود چالشها تمام نقاط کندهار تحت پوشش خدمات واکسین پولیو قرار می گیرند.

والی کندهار گفت "با وجودیکه مراکز ثابت ما از لحاظ نفوس کم است اما با وجود آن تمام مناطق بیشتر از صد فیصد تحت پوشش واکسین پولیو قرار می گیرد و تیم های صحی ما به کمک های مالی و تخنیکی بعضی از منابعی خارجی به تمام ساحات می روند."

اما آقای اولا شولا اسماعیل، هم آهنگ کننده امور ساحوی اداره یونیسف در افغانستان، گفت که با ایجاد این مرکز باید بیشتر از ۸۰ درصد ساحات ولسوالی ها تحت پوشش واکسین پولیو قرار بگیرند.

اسماعیل گفت "این ساختمان جدید در عرصه بلند بردن پوشش و توسعه خدمات با کیفیت صحی به خصوص واکسیناسیون در محرومترین حوزه کشور دارای اهمیت می باشد و ما از طریق این مرکز باید در هر ولسوالی هشتاد فیصد پوشش واکسین را داشته باشیم".

مرکز حوزوی خدمات واکسیناسیون به کمک مالی و تخنیکی اداره یونیسف به هزینه بیشتر از ۳۳ میلیون افغانی در مدت ۱۸ ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است و ظرفیت نگهداری ۳۹ میلیون دوز واکسین را در یک وقت دارد و دارای یک ذخیره گاه بزرگ نگهداری واکسین می باشد که شامل چهار سرد خانه می گردد.

XS
SM
MD
LG