لینک های دسترسی

Breaking News

رعایت بهداشت فردی و محیطی برای جلوگیری از شیوع پولیو


از سال ۲۰۱۴ به اینسو هیچ واقعه مثبت پولیو در غزنی ثبت نشده است
از سال ۲۰۱۴ به اینسو هیچ واقعه مثبت پولیو در غزنی ثبت نشده است

مسوولان ریاست صحت عامۀ ولایت غزنی از تمام خانواده ها می‌خواهند تا با رعایت بهداشت فردی و محیطی، از شیوع بیماری‌های ساری به ویژه پولیو جلوگیری کنند.

داکتر فضل احمد حنیف، مسوول سازمان جهانی صحت در غزنی به صدای امریکا گفت که عدم رعایت بهداشت محیطی سبب انتشار ویروس پولیو و سایر امراض ساری به اطفال می‌شود.

آقای حنیف گفت: "این ویروس از طریق انتشار شخص به شخص عمدتاً از راه دهانی- مدفوعی و از طریق یک حامل مشترک، به طور مثال آب یا غذای آلوده، سرایت می‌کند و در روده ها تکثیر می‌‌یابد و بعد از آنجا به دستگاه عصبی تهاجم نموده و باعث فلج افراد می‌گردد".

داکتر ظاهر شاه نیکمل، رییس صحت عامۀ غزنی از راه اندازی برنامه‌های آگاهی بهداشت محیطی خبر داد و از والدین و شهروندان غزنی خواست تا در پاکی و صفایی محیط زیست سهم فعال داشته باشند تا از انتشار ویروس پولیو جلوگیری صورت گیرد.

آقای نیکمل گفت: "ما در هر مرکز صحی یک مبلغ صحی داریم که وظیفه وی ارایۀ تعلیمات صحی به مراجعین می‌باشد که این تعلیمات حاوی معلومات ارزنده در مورد چگونگی استفاده از نمک آیودین دار، مسایل تغذی و مسایل مربوط به واکسین می‌باشد که به اساس یک تقسیم اوقات به‌شکل مداوم ارایه می‌گردد".

آقای نیکمل افزود که برعلاوه مراکز صحی، کارمندان صحت عامۀ غزنی در روستاها نیز در جریان جلسات ماهوار اجتماعی، در مورد اهمیت واکسین به مردم آگاهی‌دهی می‌کنند.

شماری از باشندگان غزنی نیز از موثریت کمپاین‌های آگاهی‌دهی عامه سخن می‌گویند.

انیسه، باشندۀ ولایت غزنی به صدای امریکا گفت: "تا حال نمی دانستم که مرض پولیو از طریق مدفوع نیز به محیط پخش می‌شود و باعث مصاب شدن اطفال به مرض پولیو می شود...تقاضای ما از مسوولین صحی این است تا فعالیت‌های آگاهی عامه را افزایش دهند."

احمد ذکی، یک تن از واکسیناتوران بخش صحی می گوید که وی و همکارانش هنگام تطبیق واکسین پولیو به تمام مراجعین و خانواده ها در مورد فواید واکسین پولیو، اضرار بیماری پولیو و چگونگی رعایت نظافت و حفظ الصحه آگاهی میدهند.

با آنکه غزنی یکی از ولایت‌های ناامن افغانستان است و در ولایت‌های همجوار آن هم اکنون نیز ویروس پولیو گردش دارد، از سال ۲۰۱۴ بدینسو هیچ واقعه مثبت پولیو در غزنی ثبت نشده است.

XS
SM
MD
LG