لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش داوطلبانۀ جوانان و فعالان غزنی برای محو ویروس پولیو


شیوع کرونا‌ویروس، ناامنی‌ها و مخالفت طالبان با واکسین پولیو سبب شده است تا کمپاین‌های خانه به خانۀ پولیو در برخی از مناطق غزنی آغاز نشود.

شماری از جوانان و فعالان جامعه مدنی ولایت غزنی در تلاش اند تا داوطلبانه در روند تطبیق واکسین پولیو همکاری کنند.

عبدالستار، یک تن از فعالین جامعه مدنی و مرضیه، یک تن از جوانان تحصیل کردۀ ولایت غزنی اند که در زمینۀ تطبیق هر چه بهتر واکسین پولیو با تیم‌های واکسیناسیون پولیو و ریاست صحت عامۀ غزنی همکاری می‌کنند.

ستار و مرضیه به این باور اند که فعالان و جوانان می‌توانند در قسمت آغاز مجدد کمپاین‌های خانه به خانۀ واکسین پولیو و تقویت روند آگاهی دهی نقش مهمی را بازی کنند.

داکتر فضل ‌احمد حنیف، مسوول برنامۀ محو پولیو در سازمان جهانی صحت، نقش جوانان تحصیل کرده را در تمام عرصه ها به ویژه محو پولیو برجسته توصیف کرد.

آقای حنیف گفت: "جوانان از دو لحاظ می‌توانند برای برنامۀ پولیو مفید واقع شوند؛ اول این‌که در تقویت آگاهی عامه، پخش و رسانیدن معلومات به موقع به خانواده ها کمک می‌کنند و دوم با گماشتن آنها منحیث یک نیروی فزیکی قوی، فعالیت های پولیو به سایر مناطق گسترش می‌یابد."

انجمن افراد دارای معلولیت در غزنی نیز از تمام خانواده ها می‌خواهند تا نگران آینده کودکان خود باشند و با تطبیق دو قطره واکسین پولیو کودکان شان را از معلولیت دایمی نجات دهند.

سید فضل الحق هاشمی، رییس انجمن معلولین غزنی، در این مورد به صدای امریکا گفت: "خواست ما از تمام خانواده ها اینست تا اطفال شان را الی پنج سالگی واکسین نمایند و آنها را از معلولیت دایمی نجات دهند."

آقای هاشمی با اشاره به معلولیتی که دارد گفت: "از معلولیت بسیار رنج می‌برم."

توقف کمپاین های خانه به خانۀ واکسین پولیو در برخی ساحات ولایت غزنی نگرانی‌های انتشار ویروس پولیو را در بین مردم آن ولایت بیشتر ساخته است.

اگرچه در آخرین کمپاین سال ۲۰۲۰ میلادی، واکسین پولیو در مرکز ولایت غزنی تطبیق شد، اما بیشتر ولسوالی‌ها از کمپاین خانه به خانه محروم شدند.

XS
SM
MD
LG