لینک های دسترسی

Breaking News

تعلیق کمپاین‌های پولیو در ساحات زیر ادارۀ طالبان


از آغاز سال جاری میلادی تا به حال ۵۶ کودک در افغانستان به مرض پولیو مصاب شده اند
از آغاز سال جاری میلادی تا به حال ۵۶ کودک در افغانستان به مرض پولیو مصاب شده اند

مسولان برنامۀ محو پولیو در افغانستان از تعلیق کمپاین‌های مسجد به مسجد و کلینیک به کلینیک در مناطق زیر نفوذ یا ادارۀ مخالفان مسلح دولت خبر دادند.

میر جان راسخ، مسوول مطبوعاتی برنامۀ محو پولیو به صدای امریکا گفت که با راه اندازی آخرین کمپاین سرتاسری پولیو، کارزارهای مسجد به مسجد و کلینیک به کلینیک پولیو در مناطق زیر نفوذ مخالفان مسلح دولت، متوقف شده است.

آقای راسخ گفت: "نتایج راه اندازی کمپاین‌های مسجد به مسجد، قریه به قریه و کلینیک به کلینیک پولیو در مناطق تحت نفوذ مخالفین مسلح دولت نشان می‌دهد که تعداد مراجعین به سطح مسجد و کلینیک بسیار کم‌رنگ بوده و فقط در حدود پنج تا ۱۰ فیصد به ثبت رسیده است".

به گفتۀ آقای راسخ، پول و منابع زیادی درین کارزارها صرف می‌شود، اما در مقابل نتیجه ۵ تا ۱۰ درصدی هیچ‌گاه در مهار کردن گردش ویروس پولیو موثر نبوده است.

آقای راسخ گفت: "تقاضای ما از تمام خانواده های اینست تا به نزدیکترین مرکز صحی محل بودوباش خود مراجعه نموده و در پهلوی سایر واکسین ها، واکسین پولیو را نیز به کودکان شان تطبیق نمایند".

بیش از دو سال می‌شود که مخالفان مسلح دولت نمی‌گذارند در برخی مناطق افغانستان کمپاین خانه به خانۀ پولیو تطبیق شود که این کار باعث شده است تا هزاران کودک از گرفتن واکسین حیاتی پولیو محروم شوند.

مفتی شمس الرحمان فروتن، یک تن از عالمان دینی در افغانستان گفت که صحت و به خصوص تطبیق واکسین پولیو نباید سیاسی شود.

او از مخالفان مسلح خواست که نباید مانع کمپاین‌های واکسین خانه به خانۀ پولیو شوند، زیرا به گفتۀ وی بیشتر مادران به سبب سنتی بودن جامعه نمی‌توانند کودکان شانرا برای تطبیق واکسین پولیو به کلینیک ها و یا مراکز صحی ببرند.

مفتی فروتن گفت: "در موضوع صحت حقوق همه افراد مساوی بوده و هیچ فرقی میان مسلمان، غیر مسلمان، کودک، پیر و جوان وجود ندارد، یعنی باید به انسانیت و کرامت انسانی ارج گذاشته شود و به همه خدمات صحی یکسان عرضه گردد".

آقای فروتن خطاب به مخالفان برنامۀ تطبیق واکسین پولیو گفت: "بالای خود و کودکان خود رحم نمایید، هرنوع مخالفت با واکسین و روند تطبیق واکسین پولیو در حقیقت مخالفت با انسانیت بوده و ظلم مطلق تلقی می‌گردد".

ممانعت مخالفین مسلح دولت با کمپاین خانه به خانه باعث شده است که در هر کمپاین پولیو حدود سه میلیون طفل نتوانند از واکسین پولیو مستفید شوند.

از آغاز سال جاری میلادی تا به حال ۵۶ کودک در افغانستان به سبب ناامنی و ممانعت مخالفین مسلح به مرض پولیو مصاب شده اند.

XS
SM
MD
LG