لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز برنامۀ آگاهی دهی پولیو از طریق شورا های مردمی و انکشافی


وزارت صحت عامۀ افغانستان می‌گوید که اخیراً برنامۀ آگاهی دهی پولیو را از طریق شورا های مردمی و انکشافی در قرا و قصبات افغانستان آغاز کرده است.

غلام دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامۀ افغانستان به صدای امریکا گفت که آن‌ها برعلاوه آگاهی‌دهی از طریق رسانه‌ها، اخیراً تصمیم گرفته اند تا از شورا های انکشافی و مردمی برای آگاهی‌دهی پولیو نیز استفاده کنند.

او افزود، در مناطق دور دست و ناامن افغانستان، جایکه مردم به رسانه های تصویری و صوتی دسترسی ندارند، نیاز است تا روند آگاهی‌دهی از طریق مردم محل صورت گیرد.

او گفت: "پلان داریم تا برنامه های آگاهی‌دهی ما امسال متفاوت تر از سال های گذشته باشد و روی برنامه های کار شود که بیشتر مردم محور باشد."

به گفتۀ وی، اگرچه آگاهی‌دهی از طریق رسانه ها تاثیراتی مثبت خود را دارد، ولی عدم دسترسی مردم به برق و تلویزیون، به ویژه در مناطق دوردست و ناامن افغانستان، ایجاب می‌کند تا برنامه های آگاهی عامۀ واکسیناسیون در همچو شرایط به شیوه بومی و از طریق مردم محل صورت گیرد.

آقای نظری افزود، مردم عام به شورا های انکشافی و محلی بسیار اعتماد دارند و اگر پیام های پولیو از طریق آن‌ها به مردم رسانیده شود، موثریت بیشتری خواهد داشت.

او گفت: " اخیراً با مسوولین وزارت‌ احیا و انکشاف دهات نیز دیدار نمودیم تا برنامه های آموزشی آگاهی عامه را نخست به اعضای شورا های انکشافی به سطح قریه جات دایر و متعاقباً از حمایت و نفوذ آن‌ها منحیث بزرگان قریه در برنامه های آگاهی‌دهی استفاده نماییم."

هر چند آگاهی دهی در مورد فواید واکسین از طریق تیم‌های بخش ارتباطات برنامۀ محو پولیو نیز صورت می‌گیرد، اما به گفتۀ مسوولین صحی، دخیل ساختن افراد با نفوذ جامعه سبب می‌شود تا هیچ خانوادۀ از واکسین حیاتی پولیو انکار نورزد.

پولیو تداوی ندارد ولی با تطبیق دو قطره واکسین کودکان از فلج دایمی نجات می‌یابند.

XS
SM
MD
LG