لینک های دسترسی

Breaking News

یک کارمند دیگر واکسین پولیو در ننگرهار کشته شد


در سال جاری خورشیدی سه واکسیناتور در ولایت کندهار کشته اند.

مسوولین صحت عامه کندهار میگویند که یک کارمند رضا کارواکسین پولیو عصردیروز در ولسوالی شاه ولی کوت این ولایت حین درگیری میان طالبان مسلح ونیروهای امنیتی افغان کشته شد.

این واکسیناتور که برای برنامه روزمره واکسین پولیو کار میکرد روز گذشته بعد از برگشت از وظیفه درجریان درگیری در منطقه"ویان" ولسوالی شاه ولی کوت کشته شده است.

نظر محمد مسوول معافیت کتلوی حوزه جنوب به صدای امریکا گفت"عبدالولی واکسیناتور رضا کار بعد از انجام وظیفه هنگامیکه میخواست به طرف خانه برود بعد از خروج از دفترتصادفی در میان درگیری مرمی به او اصابت مینماید وکشته میشود."

این مسوول معافیت کتلوی میگوید که کشته شدن واکسیناتور ها حین انجام وظیفه اگرقصدی هم نباشد روی روان سایرواکسیناتور ها تاثیرمنفی میگذارد وناامنی ها ودرگیری ها مانع بزرگ در راه تطبیق واکسین پولیو دربرخی از نقاط میباشد.

نظر محمد گفت"طبعا کشته شدن یک واکسیناتور تاثیر میگذارد ویا اگر زخمی شود اما ما با خانواده های آنها می نشینیم وبه آنها قناعت میدهیم من فکر میکنم که کشته شدن واکسیناتورها در ولسوالی های تخته پل وشاه ولی کوت قصدی نبوده زیرا اگر مخالفین با این روند مخالفت کنند ما این روند را متوقف میسازیم ونمیخواهیم که برای واکسیناتور ها صدمه یی برسد."

در سال جاری خورشیدی این سومین واکسیناتور است که در ولایت کندهار کشته میشود.

در آغاز ماه جدی سال جاری خورشیدی یک واکسیناتور زن در اثر گلوله باری مردان مسلح ناشنانس در منطقه"لرگو گنج"شهر کندهار حین تطبیق واکسین کشته شد ویک واکسیناتور دیگرکه خانم بود،زخمی گردید.

هر چند وزارت صحت عامه تاکید به متوقف نمودن گردش ویروس پولیو تا نیمه سال ۲۰۱۶ میلادی مینماید اما مسوولین این وزارت ناامنی ها را چالش بزرگ درراه تطبیق واکسین پولیو دربرخی از نقاط کشور میدانند که درنتیجه آن برخی از اطفال از واکسین پولیو باز میمانند.

در سال گذشته میلادی به تعداد ۱۹ واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.

XS
SM
MD
LG