لینک های دسترسی

Breaking News

شیوۀ جدید تطبیق واکسین برای کاهش بیماری ملاریا


طریقۀ جدید در جلوگیری از مرض ملاریا
طریقۀ جدید در جلوگیری از مرض ملاریا

گروه مشورتی "متخصص در ایمن سازی"، برنامه دارد تا یک واکسین جدیدی را جایگزین واکسین پولیو یا فلج اطفال سازند.

سالانه بیش از یک میلیون تن در نتیجه بیماری ملاریا جان می دهند که اکثریت آن کودکان در قارۀ افریقا اند.

در حالی که اولین واکسین ملاریا که به نام آر تی اس اس مسمی است، گروه مشورتی ایمن سازی می گوید قبل از استفاده آن به مطالعات بیشتری نیاز است.

چهار دوز واکسین آزمایشی ملاریا، به طور کامل یک کودک را محافظت می کند. سه دوز اول، هر یک ماه بعد تطبیق می گردد و بعداً دوز چهارم آن هژده ماه بعد تطبیق می شود.

رئیس مشورتی این گروه می گوید که فاصلۀ زمانی میان دوز چهارم و سه دوز اول، مشکل اساسی را در اذهان مردم ایجاد کرده است.

جان ابرامسون علاوه می کند، هرگاه چهار دوز واکسین در فاصلۀ زمانی معین آن تطبیق شود، حدود ۳۰ درصد در نزد کودکان موثر تمام می شود. اما، کودکانی که دوز چهارم را دریافت نمی کنند معافیت در مقابل این مرض را از دست می دهند.

آقای ابرامسون می گوید"هیچ جای سوال نیست که چهار دوز واکسین ملاریا نیاز است. اما سوال اصلی این است که یک کودک چگونه این چهار دوز را دریافت کند که به طور معمول کودک از تعامل و مراقبت های صحی برخوردار باشد."

ابرامسون علاوه می کند که پیشنهاد گروه مشورتی ایمن سازی، سه تا پنج مرحله مطالعات بزرگ را شامل می شود که طی چند سال حدود یک میلیون کودک در آن تحت مطالعه قرار گرفته شده است.

آقای ابرامسون می گوید هزینه این واکسین حدود پنج دالر در هر دوز می شود که یکی از اقتصادی ترین راه است.

آقای ابرامسون علاوه می کند که این واکسین جایگزین اقدامات کنترول ملاریا نشده بلکه تکمیل کنندۀ آن اقدامات است که شامل استفاده از پشه خانه های تعقیم شده با دوای ضد ملاریا، روند های تشخیصی و تداوی می باشد..

گروه مشورتی ایمن سازی همچنین تصمیم گرفته است تا اقداماتی را بخاطر محو پولیو نیز روی دست گیرد.

در حال حاضر، استفاده از تطبیق واکسین قطره یی که از طریق دهن برای اطفال داده می شود، به صورت گسترده برای محو پولیو استفاده می شود.

ولی در واقعات نادر، ویروس زندۀ غیر فعال که در واکسین می باشد موجب فلج اطفال شده است.

این گروه سفارش می کند، آنعده کشور های جهان که تا هنوز هم از واکسین قطرۀ پولیو استفاده می کنند، تا اول ماه می ۲۰۱۶ جایگزین دیگری را برای واکسین پولیو دریافت کنند.

XS
SM
MD
LG