لینک های دسترسی

Breaking News

تعدد زوجات - یکی از عوامل خشونت علیۀ زنان


کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که در نـُه ماۀ نخست امسال، ۲۹۰۰ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است

تعدُد زوجات یا چند همسریِ مردان، یکی از عوامل افزایش خشونت ها در برابر زنان افغان است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که در نـُه ماۀ نخست امسال، ۲۹۰۰ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده که بخش بزرگِ این خشونت ها، برخاسته از تعدُد زوجات یا چند همسری مردان است.

‌آمار دقیقی از تعدد زوجات در افغانستان وجود ندارد، اما بر اساس عرف و فرهنگ، بسیاری از مردان عمدتن روستانشین، دو و یا بیشتر از دو زن را به عقد نکاح درمی آورند.

برخی از فعالان حقوق زن، همین امر را دلیل مشکلات اقتصادی ـ اجتماعی و نیز سبب ایجاد عقده های خانواده گی می شمارند و می گویند در نهایت جامعه از آن ضرر می بیند.

اما برای جلوگیری از مشکلات برخاسته از تعدد زوجات، افغانستان برخی از قوانین و از جمله قانـون منع خشونت علیه زنان را طرح و تصویب کرده است و وزارت امور زنان برای تطبیق عدالت میان همسران،‌ خواستار تطبیق جدی این قانون می باشد.

سپوژمی وردک، معین وزارت امور زنان، می گوید "بالاتر از قانون هیچ چیزی معتبرتر در این کشور نیست. وقتی در قانون تذکر داده می شود، بلندتر از طرح ها، پلان ها و همه چیز است، اما مهم اینست تا تطبیق شود."

تعدد زوجات یا چند همسری در میان مقام های دولتی افغانستان نیز معمول است. مقام هـایی که در بلندترین پست ها کار می کنند و انتظار می رود که مدافع حقوق زنان باشند.

XS
SM
MD
LG