لینک های دسترسی

Breaking News

راحیل شریف: ثبات در افغانستان به نفع پاکستان است


پاکستان ادعا دارد که شماری از اعضای ادارات استخباراتی هند و افغانستان نمی خواهند که اسلام آباد با کابل روابط حسنه داشته باشد

جنرال راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان، امنیت و ثَبات در افغانستان را به نفع پاکستان خوانده و بر اهمیت مصؤنیت سرحدی میان دوکشور تاکیید ورزیده است.

جنرال شریف که روز گذشته در مراسم یوم دفاعِ پاکستان در مرکز نظامی راولپندی سخن می گفت، اضافه کرد که پاکستان برای صلح در افغانستان، نقش خود را با حسن نیت ایفا کرده است.

لوی درستیز پاکستان همچنان گفت، شماری از افراد به خاطر منافع شخصی خود در برابر تلاش های پاکستان مبنی استقرار صلح و ثبات در افغانستان، ممانعت ایجاد می کنند.

پاکستان ادعا دارد که شماری از اعضای ادارات استخباراتی هند و افغانستان نمی خواهند که اسلام آباد با کابل روابط حسنه داشته و تلاش های نیک پاکستان در افغانستان مؤفق شود.

اما افغانستان این گفته های پاکستان را رد کرده و ادعا دارد که ادارۀ استخبارات پاکستان یا آی.اس.ای با طالبان و شبکۀ حقانی همکاری داشته و در داخل قلمرو آن کشور برای شان پناه داده است.

از جانب دیگر، راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان، از دوستی کشورش با چین، با جدیت دفاع کرد و هشدار داد که هرنوع تهدید به پروژۀ دهلیز اقتصادی چین و پاکستان را با مشت آهنین پاسخ خواهد گفت.

لوی درستیز پاکستان دوستی اسلام آباد و بیجنگ را بزرگترین مثال روابط ِ مبتنی بر احترام دوجانبه و برابری در منطقه دانسته و دهلیز اقتصادی چین و پاکستان را یک ثبوت آن خواند.

به گفتۀ راحیل شریف، پروژۀ دهلیز اقتصادی نه تنها روابط اقتصادی میان چین و پاکستان را تقویت خواهد بخشید، بلکه آن را در تأمین رفاۀ منطقه کمک کننده توصیف کرد.

جنرال شریف همچنان کشمیر را شاهرگ کشور خود خواند و گفت که پاکستان به حمایت دیپلوماتیک خود از کشمیری ها، ادامه خواهد داد.

پاکستان هر سال، ششم سپتمبر طی مراسمی، یاد نظامیان کشته شده اش در جنگ سال ۱۹۶۵ با هند را گرامی میدارد و این روز، به نام یوم دفاع پاکستان یاد می شود.

XS
SM
MD
LG