لینک های دسترسی

ریزه گل برای برگشت به افغانستان شرط دارد


داکتر معالج ریزه گل می گوید که بینی این بانوی جوان به زودی ترمیم خواهد شد

ریزه گل، بانوی بیست سالۀ افغان که شوهرش بینی او را بریده بود، حال در یکی از شفاخانه های ترکیه در انتظار درمان و انجام مرحلۀ دوم جراحی است.

ریزه گل می گوید پدر و مادرش او را بدون رضایت خودش مجبور به ازدواج کردند و مدت شش سال را زیر شکنجۀ شوهر سپری کرده است.

خانم ریزه گل در یک مصاحبه با خبرنگار صدای امریکا گفته است، تا زمانی که مقامات افغانستان مصؤونیت اش را تضمین نکنند، به کشورش بر نخواهد گشت.

XS
SM
MD
LG