لینک های دسترسی

Breaking News

برنامۀ جهانی غذا: گرسنگی در افغانستان در حال افزایش است


برنامۀ جهانی غذا بار دیگر از افزایش قحطی و گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر، ۹۵ درصد مردم در این کشور غذای کافی برای خوردن ندارند.

این برنامه ناوقت روز جمعه ۱۸ فبروری (۲۹ دلو) در صحفۀ تویترش نوشت که از هر ۱۰ خانواده، هشت آن درآمد شان را از دست داده اند.

این برنامه افزوده است که خانواده‌های که در شهرها، به ویژه در کابل، زندگی می‌کنند، بیشترین آسیب را از بحران کنونی بشری در این کشور دیده اند.

ملل متحد اضافه کرده که با کاهش درآمد بسیاری از خانواده‌ها و افزایش فقر و گرسنگی، بسیاری‌ مردم مجبور شدند تا در این هوای سرد زمستانی کار کنند و پول ناچیزی به دست بیاورند.

اخیراً سازمان حفاظت از کودکان (Save the Children) با نشر یک سروی تازه گفت که ۸۲ درصد شهروندان افغانستان پس از فروپاشی حکومت پیشین و مسلط شدن طالبان بر این کشور، درآمد خود را از دست داده بسیاری خانواده‌ها مجبور شده اند، کودکان شان را برای کارکردن بفرستند.

این سازمان افزود که بحران اقتصادی در افغانستان سبب افزایش نرخ مواد اولیه، به ویژه مواد خوراکی، در این کشور شده و ۳۹ درصد خانواده گفته اند که از خانواده‌های نسبتاً ثروت‌مندتر مواد خوراکی و غذا قرض می‌گیرند.

این در حالی است که پیش از این، برنامۀ جهانی غذای ملل متحد گفته بود که برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه در افغانستان، عملیات بشردوستانه را در این کشور سرعت بخشیده است.

این نهاد که در سال ۲۰۲۱ به ۱۵ میلیون نفر در افغانستان مساعدت غذایی را فراهم کرده بود، اکنون گفته است که شمار افراد نیازمند به غذا در افغانستان در سال ۲۰۲۲ به ۲۳ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

برنامۀ جهانی غذا گفته است که برای رسیدگی به بحران موجود بشری در افغانستان هر ماه به ۲۲۰ میلیون دالر ضرورت دارد؛ به این معنا که در سال ۲۰۲۲ این سازمان باید ۲.۶ میلیارد دالر در اختیار داشته باشد تا به ۲۳ میلیون نفر نیازمند در افغانستان کمک فراهم کند.

XS
SM
MD
LG