لینک های دسترسی

Breaking News

سیما سمر: قضیۀ ایشچی و دوستم نباید سیاسی شود


جرایم جنگی و جرایم ضد بشر قابل بخشش نیست و هیچ کس بخشیده نمی تواند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت می خواهد که جلو سیاسی شدن قضیۀ احمد ایشچی و جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری را بگیرد، اما این رویداد را جداً بررسی کند.

سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در یک مصاحبۀ ویژه با تلویزیون آشنای صدای امریکا گفته است که هنوز هم افراد در رده های بلند حکومت افغانستان کار می کنند که در گذشته و یا در سال های اخیر به نقض حقوق بشر متهم بوده اند.

خانم سمر ناتوانی پاک کردن حکومت را از وجود همچو اشخاص، تاسف بار خواند است.

سیما سمر خاموشی دولت در برابر ناقضان حقوق بشر را "عدم تعهد سیاسی حکومت در آوردن یا تطبیق عدالت" دانسته، اما ابراز امیدواری کرده است که با آمدن اصلاحات در سیستم قضایی افغانستان، برخورد در برابر ناقضان حقوق بشر نیز افزایش یابد.

خانم سمر در اشاره به تلاش حکومت مبنی بر حذف نام شماری از افراد از لیست سیاه ملل متحد گفته است که "جرایم جنگی و جرایم ضد بشر قابل بخشش نیست و هیچ کس بخشیده نمی تواند و جزً جرایم بین المللی است، مربوط به زمان نیست، مربوط به مکان نیست و باید هر زمان که باشد مورد پاسخگوی قرار گیرد."

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان گفته است که اگر کسی در برابر زرداد فریادی اسناد و شواهد در دست داشته باشد، می تواند علیۀ او ادعا کنند.

به گفتۀ سیما سمر، باوجود دست آوردهای پانزده سال اخیر، وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سطح نیست که از آن راضی باشد.

XS
SM
MD
LG