لینک های دسترسی

Breaking News

تنباکو بر علاوۀ صحت تخریب کنندۀ محیط زیست است - تحقیق


داکتران طب می گویند که استفاده از سگرت می تواند برعلاوۀ شش ها عامل سرطان چشم نیز باشد.

سازمان جهانی صحت به پیشواز از ۳۱ می، روز جهانی "به تنباکو نه می گویم" از حکومت های جهان خواسته است برای صحت مردم و اقتصاد کشور شان، اقدامات شدیدی را روی کنترول استفاده از تنباکو عملی کنند.

این نهاد صحی ملل متحد، تنباکو را یک تهدید به پیشرفت می خواند. در پهلوی اینکه بیش از ۷ میلیون نفر سالانه به خاطر استفاده از تنباکو می میرند، تخمین های جهانی نشان می دهد که هر سال "اقتصاد جهان به خاطر تنباکو 1.4 تریلیون دالر هزینه بر می دارد".

سازمان جهانی صحت خاطر نشان می کند که این تخمین تنها مصارف طبی و از بین رفتن ظرفیت های تولیدی را شامل می شود.

این نهاد گزارش می دهد که باوجود اقدامات موثر کنترول استفاده از تنباکو، رقم افرادیکه ناشی از سگرت کشیدن می میرند، به خاطری افزایش داشته است که قربانیان امروزی سگرت کشی، در دراز مدت عادت به سگرت کشیدن داشتند و پالیسی های کنترول استفاده از تنباکو زمان نیاز دارد تا تاثیرات خود را به جا بگذارد.

وینایک پرساد، مسوول برنامۀ "ابتکار عاری از تنباکو" به صدای امریکا گفت "ما شاهد کاهش استفاده کنندگان تنباکو در کشور های جهان استیم.؛

اما به گفتۀ آقای پرساد "تنها قارۀ افریقا و منطقۀ شرق میانه بیشترین استفاده کنندگان تنباکو را دارا می باشد. در سایر نقاط جهان این رقم در حال کاهش است."

سوتشکلات مفاصل ناشی از آرتریت مفصلی که می تواند به خاطر سگرت کشیدن تاسس کند.
سوتشکلات مفاصل ناشی از آرتریت مفصلی که می تواند به خاطر سگرت کشیدن تاسس کند.

در کنار اینکه سگرت کشیدن به مرگ های پیش از وقت می انجامد، سازمان جهانی صحت دریافته که میلیون ها نفر که به سگرت کشی عادت دارند به گونۀ گسترده به بیماری ها و معلولیت های مرتبط به استفاده از تنباکو مبتلا می گردند که شامل کوری، قطع اعضای بدن، ناتوانی جنسی، آرترایت مفصلی و عدم حفظ الصحۀ طرق فمعی یا دهن می باشد.

اندریو بلاک از سکرتریت کنترول تنباکو در سازمان جهانی صحت هشدار می دهد که استفاده از تنباکو در نزد کودکان و نوجوانان رو به افزایش است و باید جلو آن گرفته شود.

آقای بلاک گفت "باید جلو اعلانات شرکت های تولید کنندۀ تنباکو به شدت گرفته شود چرا که بیشتر أوقات باعث تشویق و رهنمایی نوجوانان در استفاده از تنباکو می گردد."

این کارمند سازمان جهانی صحت گفت که سگرت کشی نابرابری اجتماعی را وسیع ساخته و فقر را در جهان گسترده می سازد. او گفت که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۸۰ درصد مرگ و میر ناشی از استفادۀ دخانیات در کشور های با درآمد کم و متوسط می باشد.

آرشیف: خشک کردن حاصلات تنباکو
آرشیف: خشک کردن حاصلات تنباکو

برای نخستین بار، سازمان جهانی صحت و ادارۀ انکشافی ملل متحد یک گزارش مشترکی را به نشر سپردند که نشان دهندۀ تاثیرات سؤ استفاده از دخانیات بر محیط زیست می باشد.

وینایک پرساد خاطر نشان کرد که اسناد به دست آمده از شرکت های تولید سگرت و حکومت ها نسبتاً ضعیف بود، با اینحال، او گفت "شواهد واقعاً حیرت انگیز است که چگونه تنباکو به محیط زیست نهایت مضر و خطرناک است."

آقای پرساد می گوید استفاده از زمین به منظور کشت تنباکو می تواند به خاطر استفادۀ وسیع مواد کیمیایی زراعتی به خسارات شدید منجر شود.

پرساد گفت که بیش از ۱۱ میلیون متریک تُن چوب برای نگهداشت و خشک کردن تنباکو نیاز است که اساساً به خاطر آن "جنگل زدایی از قبل آغاز شده است."

این گزارش دریافته است که تنباکو بیش از ۷ هزار مواد کیمیایی زهری را به شمول مواد سرطان زای انسانی را در محیط انتشار می دهد و انتشار دود تنباکو باعث تولید هزاران تُن مواد سرطان زای انسانی، زهریات و گاز های گلخانه یی در محیط زیست می گردد."

پرساد گفت که سگرت دارندۀ خبر خوبی برای افرادیکه درخت و سرسبزی را دوست دارند، نیست به خاطریکه "برای هر ۳۰۰ دانه سگرت ما باید یک درخت را قطع کنیم. حتی به گونۀ محافظه کارانه اگر ما به ۶ تریلیون سگرت بنگریم، در حقیقت ما شاهد قطع ۱۵ تا ۲۰ میلیارد درخت می باشیم."

او گفت "ما شش تریلیون راس درخت در جهان داریم و اگر جلو آن را نگریم شاهد قطع درختان زیادی در جهان خواهیم بود."

آقای پرساد در مورد آلوده شدن محیط زیست گفت که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد که در مناطق ساحلی و شهر ها جمع آوری می شوند همانا فلتر یا سوخته های سگرت می باشد."

XS
SM
MD
LG