لینک های دسترسی

Breaking News

یک پیشرفت عمده در تداوی اختلالات جنتیکی


اداره تنظیم امور بارداری بریتانیا روش های جنجال بر انگیزی را تصویب کرده است که بر اساس آن داکتران اجازه دریافت می کنند تا با استفاده از «دی ان ای» سه شخص در تولید نسل انسان استفاده کنند.

این اقدام به مثابه یک تصمیم "تاریخی" عنوان شده است چون با استفاده از این روش انتظار می رود تا از مرگ کودکان که احتمالاً امراض کشنده از مادران خود را به ارث می گیرند، جلوگیری گردد.

سَلی چیسر، رئیس اداره تنظیم امور بارداری بریتانیا روز پنجشنبه گفت که این اقدام زندگی خانواده های را که از این نوع تداوی مستفید می شوند، تغییر خواهد داد.

خانم چیسر همچنین گفت که طبق تجویز هئیت کارشناسان طبی، از این روش در موارد محدود استفاده خواهد شد.

به گفتۀ خانم چیسر، والدین که احتمال داشتن کودکان دارای امراض کشنده جنتیکی در میان شان بلند است، با استفاده از این روش اکنون می توانند کودکان صحتمند داشته باشند.

هدف از این روش طبی، اصلاح و تداوی مشکلات ساختاری «میتوکاندریا» یا مرکز تولید انرژی هسته حجرات بدن انسان است. میتوکاندریای معیوب در بدن انسان ها می تواند سبب نازک و باریک شدن عضلات، عدم کفایه اعضای بدن و ضعف شدید عضلی گردد.

اداره تنظیم امور بارداری بریتانیا می گوید که کلینیک های صحی که خواهان استفاده از چنین روش اند، باید برای استفاده از آن مجوز بدست بیاود.

دانشگاه «نیو کَسل" بریتانیا گفته است که در نظر دارد تا برای بدست آوردن مجوز این روش درخواست داده و سالانه حدود ۲۵ بیمار را تداوی کند.

بریتانیا سال گذشته با تعدیل قوانین آن کشور، به دانشمندان اجازه داد تا در تخمه و یا جنین قبل از انتقال آن به رحم مادر، تغییرات وارد کنند.

بریتانیا اولین کشوری بود که این روش را قانونی ساخت.

برای جلوگیری از انتقال نواقص ساختاری میتوکاندریای مادران به کودکان شان، دانشمندان دی ان ای هسته را دور ساخته و به تخمه اهدا کننده که هسته دی ان ای وی نیز دور شده است، قرار می دهند. این روش ممکن قبل یا بعد از القاح صورت بگیرد.

در نتیجه این روش، جنین «دی ان ای» هسته خود را از والدین بدست می آورد اما دی ان ای میتوکاندریا را از فرد اهدا کننده می گیرد. در این صورت، دی ان ای فرد اهدا کننده فقط کمتر از یک در صد جین های جنین را تشکیل می دهد.

این تصمیم پس از پنج سال بررسی در مورد انکشاف و همچنین محفوظ بودن و موثریت این روش گرفته شد.

اما منتقدین این تصمیم ادعا می کنند از آنجاییکه استفاده از این روش تا حال آزمایش نشده است، خطرات غیر ضرروی را متوجه افراد می سازد.

آنان می گویند که زنان دارای میتوکاندرای معویب باید بدون استفاده از این روش، تخمه فرد اهدا کننده را بدست بیاورند.

XS
SM
MD
LG