لینک های دسترسی

Breaking News

مصرف نفت و ذغال تا پایان قرن متوقف شود – گزارش


تغیر اقلیم رو به ظهور است و موجبات آنرا انسانها فراهم کرده اند. گروهی از متخصصین اقلیم شناسی می گوید که برای محدود ساختن اثرات ناگوار تغیر اقلیم لازم است که صعود گاز ها تا پایان قرن ۲۱ به صفر تقرب کند.

گزارش بین الحکومتی گروهی از کارشناسان تغیراقلیم، این پدیده را ناشی از صعود گازها و سوختاندن مواد سوخت فوسیلی میداند. کارشناسان می گویند که برای اینکه درجۀ حرارت از سطح خطرناک آن بلندتر نرود، میزان استفاده از مشتقات نفت و ذغال سنگ که مواد فوسیلی نامیده می شود باید به صفر تقرب کند.

بن کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد در کنفرانسی به منظور نشر گزارش تغیر اقلیم گفت که دارای سه پیام مشخص می باشد. نخست اینکه تاثیر عملکرد انسان ها بر سیستم اقلیمی بسیار آشکار است.

به گفتۀ آقای بن، دوم اینکه انسانها باید فوری و قاطعانه عمل کنند تا اثر تاثیرات ناگوار این پدیده جلوگیری شود و سوم هم ابراز لازمی برای تغیر و بهبود زندگی فردای انسانها فراهم شود.

گزارش حاکی است که جهان برای مقابله با تغیرات اقلیم به اندازۀ کافی تجهیز نشده است و مردم نادار با وصفی که سهم زیادی در تغیر اقلیم نداشته اند، به پیمانۀ زیاد از آن آسیب پذیر اند.

سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که اگر بشر از همین اکنون دست به کار نشود، اقدامات آینده به مراتب پرهزینه خواهد بود. آقای بن افزود که رشد اقتصادی و اقدام برای مهار کردن تغیراقلیم دو رخ یک سکه می باشد.

راجندرا پاچوری، رئیس گروه تحقیقی ملل متحد در مورد تغیر اقلیم می گوید که اکنون بر جامعه جهانی است تا پالیسی سازان در مورد تغیراقلیم عمل کنند و به تطبیق برخی ازتغیراتی بپردازند که درگزارش مربوط به کشور های شان ذکرشده است. او هشدار داد که فرصت کمی در اختیار است و باید جامعۀ جهانی برای اقدامات لازمی تعهد کند.

پاچوری می گوید که باید استفاده از مواد سوخت فوسیلی - ذغال سنگ و پترولیم – تا سال ۲۱۰۰ به صفر تقرب داده شود. به گفتۀ این متخصص اقلیم در گزارش جدید در مورد انرژی قابل جبران، جذب و ذخیرۀ کاربن صحبت شده است که بیشتر بخش های مصرف کنندۀ مواد سوخت فوسیلی را متاثر می سازد.

پاچوری گفت که هزینه عملکرد های بهبود بخشنده مانند استعمال انرژی آفتابی و سایر منابع قابل تجدید انرژی و بهبود بخشیدن موثریت انرژی صرف یک فیصدی بسیار ناچیز است که بدون کاهش مصرف مواد فوسیلی به تنهایی موثریت چندانی نخواهد داشت.

یافته های این گزارش نشان می دهد که درجۀ حرارت اتموسفیر و اقیانوس ها گرم شده است، مقدار برف و یخ در سطح زمین کاهش یافته است، سطح آب دریا ها بلند رفته است و کثافت کاربن دای اکساید به پیمانۀ افزایش یافته است که در ۸۰۰ هزار سال گذشته پیشینه نداشته است.

گزارش: اسوشیتد پرس

برگردان: عبدالواجد عادل

XS
SM
MD
LG