لینک های دسترسی

Breaking News

میلیونها دختر قربانی مقاربت جبری جنسی در جهان


ملل متحد گفته است که شمار قربانیان مقاربت جنسی اجباری بیشتر از آنچه است که گزارش شده است

کم از کم ۱۵ میلیون دختر در سرتاسر جهان مجبور به مقاربت جنسی ساخته شده اند، اما تنها یک درصد این دختران در صدد گرفتن کمک برآمده اند.

ملل متحد روز چهارشنبه با نشر گزارشی گفته است کامرون از رهگذر آمار خشونت جنسی در صدر رده بندی جهانی قرار دارد، کشوری که از هر شش دختر نوجوان در آن یکی به مقاربت جنسی مجبور ساخته می شود.

در اکثر موارد، بستگان دختران قربانی عامل خشونت جنسی اند، مثلاً شوهران، دوست پسران، اعضای خانواده، دوستان و هم صنفان وغیره.

ادارهء حمایت از کودکان در ملل متحد یا یونیسف برای تهیۀ این گزارش معلومات را از ۴۰ کشور جهان جمع آوری و ارزیابی کرده است.

شمار دخترانی که قربانی مقاربت جنسی اجباری می شوند احتمالاً بیشتر از ۱۵ میلیون نفر است، زیرا به گفتۀ تهیه کنندگان گزارش ملل متحد شمار زیاد دختران قربانی خشونت جنسی مایل به گزارشدهی تجربۀ تلخ خشونت جنسی نبوده و نیز این گزارش فقط محدود به ۴۰ کشور جهان است.

کلاودیا کاپا، تهیه کنندۀ این گزارش یونیسف، به خبرگزاری رویترز گفت "این مفکوره که اختیار زنان در دست مردان است، عامل بزرگی است که سبب می شود دختران خشونت جنسی را تجربه کنند".

یونیسف گفته است که خشونت گستردۀ جنسی علیه دختران نوجوان می تواند پیشرفت جهانی را در راستای نیل به اهداف پایدار انکشافی ملل متحد، کند می‌سازد.

ملل متحد در نظر دارد تا در چارچوب اهداف پایدار انکشافی این اداره، دامن فقر، گرسنگی و نابرابری جنسی را از جهان تا سال ۲۰۳۰ برچیند.

یونیسف سفارش کرده است که قوانین بهتر برای محافظت کودکان و حمایت بیشتر از سوی نهادهای خدمات اجتماعی، تشریک مساعی نهاد های مختلف دولتی به ویژه سکتور آموزشی و عدلی و قضایی، می‌تواند تغییرات مثبت را در این وضعیت رونما سازد.

XS
SM
MD
LG