لینک های دسترسی

Breaking News

کاهش کم پیشینۀ کمک‌های امریکا به پاکستان


دلیل اصلی کاهش کمک ها برای پاکستان، نگرانی امریکا از کُند کاری پاکستان در سرکوب بی قید و شرط گروه های تندرو و دهشت افگن است

ایالات متحدۀ امریکا مساعدت‌های مالی خود را به پاکستان به کم‌ترین حد در ده سال گذشته رسانده است.

نگرانی ها از عدم همکاری صادقانه پاکستان در مبارزه با گروه های دهشت افگن، سبب اصلی کاهش کمک های امریکا خوانده شده است.

پاکستان که در سال ۲۰۱۰ بیشتر از چهارنیم میلیارد کمک نظامی و انکشافی از ایالات متحده امریکا دریافت نمود. امسال کمتر از یک میلیارد خواهد گرفت. سبب اصلی این کاهش کم پیشینه، نگرانی های روزافزون مقام ها و قانونگذاران امریکایی از کُندکاری دولت پاکستان در سرکوب بی قید و شرط گروه های دهشت افگن و افراطی در این کشور دانسته می شود.

پاکستان که از بدوتاسیس اش در سال ۱۹۴۷ متحد سنتی امریکا بوده است در ۱۶ سال گذشته بیشتر از ۳۳ میلیارد دالر از واشنگتن کمک مالی دریافته است. مقصد امریکا از این کمک ها، به ویژه در عرصه نظامی، توانمند ساختن ظرفیت های مبارزه با دهشت افگنی ارتش پاکستان بوده است.

حالا بازار این دادوستد سنتی پائین افتیده است و حکومت دونالد ترمپ کمترین رقم کمک مالی به پاکستان را برای تصویت به کنگره فرستاده است . در سال ۲۰۱۷، کمک های نظامی امریکا برای پاکستان فقط ۳۲۰ میلیون دالر بوده و کمک های اقتصادی به ۴۲۳ میلیون دالر می رسد.

کمک های ایالات متحده برای پاکستان نسبت به سال های گذشته، کاهش قابل ملاحظه یافته است
کمک های ایالات متحده برای پاکستان نسبت به سال های گذشته، کاهش قابل ملاحظه یافته است

تیودور پو، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان امریکا، به تازگی گفته است که بسیاری از گروه های تندرو و دهشت افگن مانند شبکۀ حقانی، تحریک طالبان، لشکر طیبه و سایر گروه‌هایی که در منطقه به ویژه افغانستان و هند حملات را انجام می‌دهند، در پاکستان مستقر بوده و از سوی آن کشور حمایت مالی، استخباراتی، آموزشی و تجهیزاتی می‌شوند.

آقای پو و شماری دیگری از قانونگذاران امریکایی از دیر زمانی تاکید می ورزند که واشنگتن باید هرگونه کمک مالی به پاکستان را قطع کند.

اگر چه در هشت سال حکومت باراک اوباما، علی الرغم نگرانی ها از صداقت پاکستان در مبارزه با دهشت افگنی، کمک های امریکا به این کشور بیشتر گردید. اما نخستین برخورد حکومت دونالد ترمپ با پاکستان متفاوت به نظر می رسد.

رئیس جمهور امریکا ماه گذشته میزبان صدراعظم هند، نریندرا مودی، بود و یکی از مسایل عمده در گفت و شنودهای آنها موجودیت گروهای دهشت افگن در پاکستان بود. افغانستان دیگر متحد امریکا هم از پاکستان شکایت های جدی دارد که عناصر ویرانکار چون طالبان و گروه حقانی را تجهیز، تسهیل و تمویل می نماید تا در افغانستان جنگ را ادامه بدهند.

پاکستان اما بارها هر گونه تسامح در مقابل دهشت افگنی را به شدت رد نمود و مقام های این کشور تاکید می ورزند که پاکستانی ها در مبارزه با گروه های دهشت افگن بهای بلند انسانی پرداخته است.

XS
SM
MD
LG