لینک های دسترسی

Breaking News

تعطیل قسمی حکومت امریکا وارد بیست و چهارمین روز شد


ادامۀ اختلاف میان قصرسفید و کانگرس روی ساخت دیوار مرزی با مکسیکو باعث شده که مسدودیت قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده، امروز وارد بیست و چهارمین روز شود.

در تازه ترین مورد، لنزی گراهم، سناتور برجستۀ حزب جمهوریخواه و حامی دونالد ترمپ، از رئیس جمهور ایالات متحده خواسته است تا حکومت فدرال ایالات متحده را مؤقتاً دوباره فعال سازد و در جریان این مدت با قانونگذاران دموکرات روی ساخت دیوار مرزی با مکسیکو مذاکره کند تا به یک توافق برسند.

رئیس جمهور ترمپ میخواهد که برای ساخت این دیوار، باید مبلغ ٥.٧ میلیارد دالر در بودجه سال ٢٠١٩ تخصیص داده شود، اما دموکرات ها با آن مخالف است.

دونالد ترمپ همچنان هشدار داده است که اگر دموکرات ها مبلغ پیشنهادیش را تامین نکنند، او حالت اضطرار یا عاجل را اعلام خواهد کرد.

با اعلام حالت اضطرار، کار ساخت دیوار مرزی با مکسیکو میتواند حتی بدون آنکه کانگرس پول آن را تصویب کند، آغاز شود.

سناتور گراهم نیز گفته است که بادرنظرداشت وضعیت در سرحد با مکسیکو، اعلام حالت اضطرار کار نادرست نیست، اما اضافه کرده، اگرچه این کار "گزینه آخر" است، اما عملی شدن آن بعید نیست.

مسدودیت قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده، حدود ٨٠٠هزار مامور حکومتی متاثر ساخته و از اخذ معاش محروم اند.

XS
SM
MD
LG