لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش در کمکهای امریکا به افغانستان


امریکا در یک دههء گذشته میلیاردها دالر را هزینهء توسعهء معارف، حقوق زنان و دموکراسی نموده است

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۱۷ در افغانستان دونیم میلیارد دالر مصرف خواهد کرد.

وزارت خارجۀ ایالات متحده در طرح بودجۀ سال مالی ۲۰۱۷ اش، برای برآورده شدن تعهدات این کشور در برابر افغانستان و پاکستان، خواستار ۳،۴ میلیارد دالر شده است، که نسبت به سابق، افزایش قابل ملاحظه را نشان میدهد. در سال مالی ۲۰۱۵، در عین بخش، ۲،۵ میلیارد دالر، و در سال مالی ۲۰۱۶ در همین بخش ۲،۳ میلیارد دالر تقاضا شده بود.

این بار از جمله ۳،۴ میلیارد دالری که برای فعالیت های وابسته به وزارت خارجۀ ایالات متحده در افغانستان و پاکستان تقاضا شده، دو نیم میلیارد دالر آن تنها برای برنامه هایی در نظر گرفته شده که به گفتۀ وزارت خارجۀ امریکا، به منظور بهبود امنیت و پایدار نگهداشتن دست آورد های دهۀ گذشته در افغانستان تطبیق خواهند شد.

در نظر است که حمایت از برنامه های آموزشدهی و معاونت نظامی، مبارزه با فساد، جلوگیری از گسترش نفوذ افراطگرایان و دهشت افگنان، تقویت جامعۀ مدنی، و پشتیبانی از برنامه های صحی، تعلیمی، رشد اقتصادی، و حکومتداری خوب نیز از طریق همین بودجۀ پیشنهاد شده تمویل گردد.

همچنان بخش دیگر این بودجۀ پیشنهادی (تقریباً ۸۶۰ میلیون دالر) در زمینۀ تحکیم روابط پایدار با پاکستان و پیشرفت در عرصۀ فروپاشیدن و شکست دادن گروه های خشونت آمیز افراطی در آن کشور به مصرف خواهد رسید.

وزارت دفاع

وزارت دفاع ایالات متحده برای فعالیت های احتمالی فرامرزی اش در سال مالی ۲۰۱۷، جمعاً خواستار ۵۸،۸ میلیارد دالر بودجه گردیده، که بیشترین بخش آن به فعالیت ها در افغانستان اختصاص خواهد داشت.

در طرح بودجه که از سوی پنتاگون اعلام شد، آمده است که ۴۱،۷ میلیارد دالر در فعالیت ها و مأموریت های وابسته به افغانستان مصرف خواهد شد. از آن جمله، وزارت دفاع ایالات متحده، ۳،۴ میلیارد دالر را برای آموزشدهی و تجهیز نیرو های امنیتی افغان، و بقیه را در بخش های عملیات های احتمالی علیه دهشت افگنان، حمایت نیرو های ائتلاف، و تکمیل پروسۀ انتقال در آن کشور، اختصاص داده است.

وزارت دفاع میگوید که این بودجه آنان را قادر خواهد ساخت تا حضور نظامیان امریکایی در افغانستان را طبق پلان تنظیم شدۀ رئیس جمهور اوباما مبنی بر فراخواندن عساکر از آنجا، دوام دهد.

بقیه پولی که وزارت دفاع ایالات متحده برای بودجۀ سال مالی ۲۰۱۷ در عرصۀ عملیات فرامرزی از کانگرس تقاضا کرده، یعنی ۱۷،۱ میلیارد، به فعالیت های دیگر احتمالی این وزارت در سایر کشور ها اختصاص خواهد یافت.

در بودجۀ پیشنهادی سال مالی ۲۰۱۶، ادارۀ رئیس جمهور اوباما برای فعالیت های وابسته به وزارت دفاع ایالات متحده در خارج از این کشور، جمعاً ۵۰،۹ میلیارد دالر را درخواست کرده بود. در این بخش، بودجۀ پیشنهادی سال مالی ۲۰۱۷، تقریباً هشت میلیارد دالر افزایش نشان میدهد.

قابل یاد آوریست که مبالغ یاد شده، صرف به فعالیت ها و عملیات های احتمالی وزارت دفاع ایالات متحده در خارج می باشد و بودجۀ این وزارت برای سال ۲۰۱۷ میلیادی، جمعاً ۵۸۲،۷ میلیارد دالر پیشنهاد شده است. که با بودجۀ پیشنهاد شدۀ سال روان مالی (۵۸۵،۳ میلیارد دالر) تفاوت اندکی دارد.

XS
SM
MD
LG