لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان در جمع ناقضان آزادی مذاهب در جهان قرار دارد – گزارش


گزارش سال ٢٠١٩ کمیسیون نظارتی ایالات متحده در امور آزادی مذاهب در جهان

کمیسیون مستقل نظارتی ایالات متحده در امور آزادی مذاهب در جهان، با نشر گزارش سال ٢٠١٩ ، ١٦ کشور را به حیث ناقضین 'درجه اول' و ١٢ کشور به شمول افغانستان را به حیث ناقضین 'درجه دوم' آزادی مذاهب مشخص ساخته است.

کشورهای ناقض آزادی مذاهب، مطابق سه عنصر درجه بندی شده اند که عبارتند از: نقض سیستماتیک، نقض مداوم و نقض ناگوار یا تکان دهندۀ آزادی مذاهب میباشد.

هرکشور که در آن هر سه عنصر وجود داشته، در ردیف کشورهای ناقض 'درجه اول' و در غیر آن در ردیف کشورهای ناقض 'درجه دوم' قرار گرفته است.

در جمع ١٦ کشور 'درجه اول' که به حیث بدترین کشورهای ناقض آزادهای مذاهب مشخص شده اند، برما، چین، ایریتریا، ایران، کوریای شمالی، پاکستان، عربستان سعودی، سودان، تاجکستان، ترکمنستان، نایجریا، روسیه، سوریه، ازبکستان و ویتنام شامل اند.

به هم ترتیب، در ١٢ کشور ناقض 'درجه دوم'، افغانستان، آذربایجان، بحرین، کیوبا، مصر، هند، اندونیزیا، عراق، قزاقستان، لاوس، مالیزیا و ترکیه قرار دارند.

در این گزارش آمده است که در سال ٢٠١٨ وضعیت آزادی مذاهب در افغانستان در جهت منفی در حرکت بود.

گزارش می افزاید که باوجود تلاش حکومت برای حفظ امنیت در کشور بخصوص اقلیت های مذهبی، عملیات گروه های تروریستی مثل شاخۀ خراسان داعش، امنیت عمومی و بخصوص اقلیت شیعه را با تهدید روبرو ساخته بود.

براساس این گزارش، بدلیل فعالیت های تروریستی، سال ٢٠١٨ مرگبارترین سال برای همه افراد ملکی و بخصوص اقلیت های مذهبی در افغانستان بود و در اکثر موارد حکومت قابل به حفظ جان ملکی ها بود.

در گزارش کمیسیون نظارتی ایالات متحده در امور آزادی مذاهب، مشخصاً از اقلیت های هندو، سیکهـ و مسیحی نام گرفته شدهو آمده است که بسیاری از آن مجبور به ترک کشور شده و آنعده از رهبران این اقلیت ها که باقی مانده بودند، در حملۀ تروریستی ماۀ جولای سال ۲۰۱۸ کشته شدند.

براساس این گزارش، پنج گروۀ شورشی نیز بدلیل نقض آزادی مذاهب، به حیث گروه های نگران کننده در جهان عنوان شده اند.

در جمع این پنج گروه، طالبان در افغانستان، گروۀ داعش در سوریه و عراق، الشباب در سومالیا، حوثی ها در یمن و هیئت تحریر شام در سوریه شامل میباشند.

XS
SM
MD
LG