لینک های دسترسی

Breaking News

آزادی ادیان در ١٦ کشور نگران کننده خوانده شده است


تصویر از صفحۀ کیمسیون ایالات متحده برای آزادی بین المللی ادیان

در یک گزارش تازه نشر شده از سوی کمیسیون ایالات متحده برای آزادی بین المللی ادیان، وضعیت آزادی ادیان در ۱۶کشور جهان نگران کننده ذکر شده است.

این کمیسیون برای اولین بار در طول ۲۰سال از زمان تاسیس اش، روسیه را منحیث کشور دارای قوانین سرکوب گرایانه در برابر آزادی ادیان معرفی کرده است. بر اساس این گزارش، این قوانین از تخویف های اداری آغاز و تا حبس می انجامد.

ستره محکمۀ روسیه ماۀ گذشته با صدور یک حکم، گروۀ مذهبی جوهوا ویتنس را یک سازمان بنیادگرا معرفی کرد و دستور داد تا تمام دارایی خود را به حکومت تسلیم کند.

رابرت وارن، مسؤل مرکز جهانی گروۀ جوهوا وتنس، حکم ستره محکمۀ روسیه را مورد انتقاد قرار داده و میگوید که پس از اصادر این حکم، صفحۀ انترنتی این گروه در آن کشور مسدود گردیده و کتب مذهبی آنان نیز ممنوع قرار داده شده است.

جمهوی افریقای مرکزی، کشور دیگریست که در فهرست کشورهای نگران کنندۀ کمیسیون ایالات متحده برای آزادی بین المللی ادیان قرار دارد.

در گزارش این کمیسیون آمده است که در جریان هفتۀ روان، صدها تن به دلیل حملات مکرر شورشیان عیسوی مذهب که تا حال در آن افراد ملکی و حافظین صلح ملل متحد کشته شده اند، به یک مسجد شهر بانگوسا پناه بردند.

بر اساس این گزارش، میانمر یا برما کشوری دیگریست که آزادی های ادیان در آن مورد تهدید قرار دارد. در این گزارش آمده است که سوء رفتار حکومت در برابر اقلیت مسلمان های روهنگیا سبب شده است تا آنان کشور شان را ترک کنند.

گزارش می افزاید که مسیحی مذهبان نیز در این کشور با تهدید روبرو بوده و اجازه ندارند تا فرایض مذهبی خود را در معابد انجام دهند. بر اساس این گزارش، مسیحیان کشور میانمر حتی به تغییر دین نیز مجبور ساخته میشوند. اما حکومت و اردوی آن کشور، این ادعاها را رد میکند.

کیمسیون ایالات متحده برای آزادی بین المللی ادیان همچنان پیشنهاد کرده است که قوانین موجود در برابر کفرگویی در پاکستان نیز باید تعویض گردد، زیرا به گفتۀ این کمیسیون، این قوانین به گونۀ تخطی از مادۀ ١٨ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می باشد.

XS
SM
MD
LG