لینک های دسترسی

Breaking News

آگاهی دهی از مزایای واکسین در سراسر افغانستان


افغانستان تجلیل از هفته جهانی واکسین را به هدف دسترسی همه اطفال زیر سن یک ساله و پنج ساله به واکسین های مختلف و آگاهی والدین از اهمیت و موثریت واکسین در سرتاسر کشور آغاز کرده است.

وزارت صحت عامه تلاش می نماید تا با راه اندازی خدمات واکسیناسیون در سرتاسر افغانستان سطح آگاهی مردم را از طرق مختلف بالا ببرد و ازسوی دیگر موانعی که در سر راه تطبیق واکسین های مختلف وجود دارد، آن را دور نمایند.

از این هفته درسرتاسر جهان تجلیل به عمل می آید.

این وزارت با راه اندازی هفته واکسیناسیون می خواهد تا اطفال زیر سن یک سال و زیر سن پنج سال از تمام واکسین ها به خصوص واکسین پولیو مستفید گردند و والدین آگاهی بیشتر درمورد واکسین حاصل نمایند.

داکتر احمد جان نعیم، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه گفت که باید تلاشها به هدف بلند بردن سطح پوشش واکسین ها و تقویت برنامه روز مره معافیت دهی بیشتر گردد.

آقای نعیم افزود که باید خلاهای واکسین پر گردد و اطمینان حاصل گردد که هر طفل بدون در نظر داشت موقعیت جفرافیایی به واکسینها دسترسی دارند.

این مقام وزارت صحت افغانستان گفت "فعالیت ها در راستای بلند بردن میزان دسترسی به خدمات معافیت کتلوی مخصوصا نزد افراد معروض به خطر درساحاتی که دسترسی به آن مشکل است.اما متاسفانه از این خدمات طوری که لازم است استفاده صورت نمیگیرد ومسلما که توسعه وازدیاد استفاده از این واکسین ها نیازمند بلند رفتن آگاهی جامعه میباشد".

آقای نعیم افزود که این وزارت در آن ولسوالی های که سطح پوشش واکسین پایین است و چانس مصاب شدن به مریضی ها زیاد است فعالیت های تشدیدی را به راه می اندازد تا هیچ طفلی از گرفتن واکسین های مختلف باز نمانند.

به گفته معین پالیسی وزارت صحت، علاقمندی تمویل کنندگان برای تطبیق واکسین های مختلف به خصوص پولیو و محو آن درافغانستان خیلی زیاد است و حکومت هم تعهد به متوقف کردن آن دارد.

معین پالیسی وپلان وزارت صحت گفت که آنها تلاش می نمایند تا آگاهی والدین وخانواده ها را در مورد اهمیت واکسیناسیون از طریق اوراق چاپی، بنرها، بروشر ها، پوسترها و رساندن پیامها از طریق رسانه های شنیداری و تصویری بلند ببرند.

آقای داکتر شرین ورکی مسوول بخش صحت اداره یونیسف در افغانستان گفت "ما باید تمام موانع که سد راه پروگرام واکسیناسیون است برداریم تا به هر طفل رسیده گی نماییم. تمام افراد جامعه ضرورت دارد که اهمیت واکسین را بدانند وعلاوه بر آن انها را تشویق نمایم تا اطفال خویش را به نزدیکترین مرکز صحی برده و واکسین نمایند."

معین پالیسی و پلان وزارت صحت امنیت را یکی از چالشها در نظارت از کمپاین واکسینها و اکمالات می داند.

وزارت صحت عامه درجاهاییکه مخالفین مسلح دولت نفوذ دارند به وساطت بزرگان و علما کمپاین های واکسین را به راه می اندازد.

خدمات واکسیناسیون درسرتا سر افغانستان سالانه 50 میلیون دالر هزینه بر می دارد.

XS
SM
MD
LG