لینک های دسترسی

Breaking News

دانش: نباید عدالت به بهانه صلح قربانی شود


سرور دانش می گوید که تلاش های صلح در سالهای گذشته دستآورد نداشته است

معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفت که تطبیق کلی پروسه صلح و تمام مسایل مربوط به آن باید به صورت شفاف و روشن و درمشوره با مردم و نهاد های مدنی کشور صورت گیرد.

محمد سرور دانش در کنفرانس ملی کمیته گفتگوی مردم افغانستان پیرامون صلح گفت که در سالهای گذشته علیرغم تلاشهای گسترده باز هم دستآورد های بزرگی در زمینه مبارزه با تروریزم و تامین صلح و امنیت وجود نداشته است.

به گفتۀ آقای دانش گسترش تحرکات گروه های تروریستی، تشدید حملات انتحاری، رشد افرادگیری در برخی از مناطق و نیز گسترش ناامنی، خشونت و منازعات نشانه های ناکامی این پروسه در سال های گذشته بوده است.

معاون دوم رئیس جمهور تاکید کرد که یکی از مهم ترین مسایلی که نباید از نظر همه دور بماند قربانی شدن عدالت به بهانۀ صلح است. او افزود که تحکیم قانون، تامین عدالت و ارزش های مندرج در قانون اساسی افغانستان هرگز قابل مصالحه و معامله و سازش نیست.

محمد سرور دانش افزود که چندین نسل افغانستان ر برای این اهداف و آرمانها مبارزه نموده و قربانی داده اند.

صلح در هاله یی از ابهام

معاون دوم رئیس جمهور خاطر نشان کرد که نباید صلح به عنوان یک خواست اصلی و بنیادی مردم افغانستان درهالۀ از ابهام باقی بماند و یا در دهلیز های تنگ دیپلوماتیک و اتاقهای تاریک استخباراتی منطقه یی یا محلی پنهان بماند.

محمد سرور دانش اضافه کرد که ثبات منطقه و جهان نیز به ثبات افغانستان گره خورده است و امروز در دنیا پدیده هایی مانند ثبات و رفاه پدیده های درون کشوری و ملی نیست بلکه اگر ماهیت جهانی نداشته باشد حد اقل ماهیت منطقه یی دارد.

آقای دانش تلویحاً گفت که کشور های همسایه و منطقه باید بدانند که تامین صلح و ثبات در این کشور در واقع به معنی تامین ثبات وصلح در منطقه است.

دراین کنفرانس درمورد پروژه یی که از سوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان، یونوما و برخی از نهاد ها به راه انداخته شده بود و با ۶۰۰۰ تن در مورد صلح مصاحبه صورت گرفته ،نیزصحبت گردید. همۀ مصاحبه دهندگان خواستار صلح و ثبات بوده و بیشتر آنان گفته اند که به خاطر تامین صلح، عدالت نباید قربان گردد.

نتایج این بررسی همچنان نشان داده است که مصاحبه دهندگان گفته اند همان قدر که طالبان یک چالش در راه صلح اند حکومتداری بد و فساد اداری هم یک چالش در راه تامین صلح در افغانستان است.

در این کنفرانس نیکولاس هایسم، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که پروژه صلح از مدت دو سال به این طرف به راه انداخته شده و در این مدت با ۶۰۰۰ تن در مورد صلح گفتگو صورت گرفته است. او افزود که مردم باید خود در مورد صلح بدانند که برای رسیدن به صلح به چه چیزی نیاز است.

دراین کنفرانس قاضی امین وقاد عضو شورای عالی صلح از یونوما خواست تا فعالیت های بیشتری را در زمینه تامین صلح و گفتگو های صلح انجام دهد. او افزود که شورای عالی صلح از گفتگو های صلح که توسط هر کشوری به راه ا نداخته شود،حمایت می کند.

این درحالیست که روز گذشته رئیس جمهور کشور نیز تاکید کرده است که برای آوردن صلح درافغانستان به جز از مذاکرات میان حکومت ومخالفین راه دیگری وجود ندارد. رئیس جمهور غنی گفت که حاضر است برای تامین صلح در افغانستان سر بدهد.

XS
SM
MD
LG