لینک های دسترسی

Breaking News

سازمان جهانی صحت از افزایش مصرف شکر و چاقی در جهان نگران است


چین و ایالات متحدۀ امریکا بیشترین جمعیت چاق جهان را در خود دارند

سازمان جهانی صحت می گوید که خوراک زیاد شکر یکی از عوامل عمدۀ چاقی واگیر در جهان است و به گفتۀ این سازمان، کشورهای جهان باید مالیه را بر نوشابه‌های شکردار بیشتر سازد تا مصرف شکر و چاقی در جهان کاهش یابد.

گزارش تازۀ سازمان جهانی صحت نشان داده است که در سال ۲۰۱۴ یک سوم افراد بالغ در سرتاسر جهان اضافه وزن بوده و ۵۰۰ میلیون نفر چاق بودند.

نگران کننده تر از همه اینکه سازمان جهانی صحت تخمین زده است که ۴۲ میلیون کودک زیر سن پنج سال در سرتاسر جهان اضافه وزن یا چاق اند. بر اساس آمار ارایه شده، در ۱۵ سال گذشته در شمار کودکان چاق یا اضافه وزن در جهان ۱۱ میلیون نفر افزوده شده است که نصف آنان در قارۀ آسیا زنده‌گی می کنند.

سازمان جهانی صحت می گوید که تغذیه نامناسب یکی از عوامل ازدیاد مرض شکر گردیده است که اکنون تعداد مریضان آن بیشتر از ۴٢٢ میلیون تن در جهان است. این سازمان می گوید که مصرف شکر به شمول نوشابه های شکر دار عامل عمده چاقی و مرض شکر درجهان دانسته شده است.

تیمو واکانیوالو همآهنگ کننده امراض غیر ساری در سازمان جهانی صحت به صدای امریکا گفت که مالیه بیشتر بر نوشابه های شکردار می تواند مصرف شکر را برای حفظ حیات تقلیل بخشد. او استدلال می کند که افزایش مالیه نرخ شکر را ۲۰ درصد بلند برده و در نهایت مصرف آن را کاهش می‌دهد.

واکانیوالو می گوید در مکسیکو مالیه بر نوشابه های شکر دار در ٢٠١۴ ده درصد افزایش یافت و اینکار سبب شد که مصرف شکر درین کشور شش درصد کاهش یابد، اما در میان مردمان نادار این تقلیل ١٧ در صد بوده است.

سازمان جهانی صحت می گوید که چین نظر به داشتن افراد بیشترچاق در جهان در صدر کشورهای جهان قرار دارد. درین کشور ۴٣ میلیون مرد و ۴٦ میلیون زن چاق زیست دارد. ایالات متحده که مقام دوم را در جهان دارد درآن ۴١،٧ میلیون مرد و ۴٦ میلیون زن چاق است.

سازمان جهانی صحت توصیه می کند که مردم باید کمتر از ده درصد انرژی بدن شان را از طریق مصرف شکر به دست بیاورند، اما با پایان آوردن آن به پنج درصد از مزیت‌های بهتر صحی مستفید خواهند شد. این سازمان هشدار می دهد که نظر به موجودیت فراوان شکر در هرجا مردم باید مراقب مصرف آن باشند.

گزارش: لیزا شلاین، صدای امریکا

ترجمه: عبدالواجد عادل

XS
SM
MD
LG