لینک های دسترسی

Breaking News

هرساعت ۱۳۷ نوجوان در جهان در اثر عوامل قابل پیشگیری می‌میرد


حادثات ترافیکی عامل عمدۀ مرگ نوجوانان در جهان خوانده شده است

سازمان جهانی صحت گزارش داده است که همه ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار نوجوان در سرتاسر جهان در اثر عوامل قابل پیشگیری از بین می‌رود.

برنامه‌های صحی و واکسین‌ها به پیمانۀ چشمگیر سبب کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در جهان شده است اما به گفتۀ داکتر انتونی کستیلو، رئیس بخش صحت طفل و مادر در سازمان جهانی صحت، به وضعیت صحی نوجوانان توجه کمتری شده است.

یافته های مطالعۀ سازمان جهانی صحت وشرکای جهان این سازمان نشان داده است که مرگ بسیاری نوجوانان قابل پیشگیری است. بر اساس یافته‌های این پژوهش دو سوم موارد مرگ نوجوانان در کشور های جنوب صحرای افریقا و کشورهای جنوبشرق آسیا ثبت می‌شود.

صدمات و مرگ ناشی از حادثه‌های ترافیکی در صدر فهرست قرار دارد. داکتر کستیلو می گوید که کودکان بیشتر در تصادم با موتر حین راه رفتن در جاده ها و یا حینبایسکل رانی از بین می روند.

داکتر کستیلو به گونۀ مثال از هند یادآوری می‌کندکه به گفتۀ وی در آن سال ۹۰ هزار نوجوان و کودک در اثر حادثات ترافیکی در جاده‌ها از بین می‌رود.

عوامل مرگ نظر به جنس، سن و منطقه تغییر‌ می‌کند. پسران بین سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در مقایسه با دختران و پسران کمتر از سن ۱۵ سال بیشتر در اثر حادثات ترافیکی و غرق شدن تلف می شوند.

یافته‌های جدید نشان می‌دهد که دختران بین سنین ۱۰ تا ۱۴ سال بیشتر در اثر بیماری‌های مکروبی جهاز تنفسی و گاز گرفتگی و دختران مسن‌تر در اثر مشکلات ولادی جان شان را از دست می‌دهند.

سازمان جهانی صحت همچنان گزارش داده است که شماری از نوجوانانی که مواد مخدر یا مشروبات الکولی را زیاد مصرف می‌کنند و نیز نوجوانانی که مبتلا به تکالیف روانی اند، به دلیل دسترسی ناکافی به خدمات صحی، جان‌های شان را از دست می‌دهد. خودکشی نیز در این گزارش به عنوان عامل دیگر مرگ نوجوانان برجسته شده است.

با اتکا به یافته‌های این مطالعه، سازمان جهانی صحت از حکومت‌ها و سازمان های جهانی دست اندرکار صحت می‌خواهد تا برنامه هایی را برای بهبود وضعیت صحت نوجوانان روی دست گیرند.

XS
SM
MD
LG