لینک های دسترسی

Breaking News

ظهور شواهد بیشتری در رابطه به علت مصاب شدن به ویروس زیکا


کودک مصاب به مایکروسفالی

سازمان صحی جهان می گوید که شواهد مشکوک ارتباط میان سندرم گلیلن بیر یا اختلال عصبی و ویروس زیکا وجود دارد و شیوع زیکا در حال گسترش می باشد – ادعای که تا کنون ثابت نشده است.

تا کنون در مورد احتمال ارتباط ویروس زیکا با جمجمه کوچک نزد نوزادان که اختلالات دماغی را سبب می شود، توجه بیشتر صورت گرفته است. اما به ارتباط احتمالی مشابه میان ویروس زیکا و سندروم گیلن بیر که یک اختلال سیستم عصبی می باشد و سبب تضعیف عضلات و حتی فلج می گردد، هیچ توجه صورت نگرفته است.

امکان دارد با ظهور شواهد بیشتری در رابطه به علت مصاب شدن به ویروس زیکا و سندروم گیلن بیر تغییراتی در این عرصه بوجود بیاید.

به أساس گزارش سازمان صحی جهان، اخیراً میزان مصاب شدن به ویروس زیکا در برازیل، کولمبیا، السلوادور، سورینام، ونزوئلا و منطقه پولینزی فرانسه افزایش یافته است.

ترون دووا، متخصص اختلالات روانی و دماغی سازمان صحی جهان می گوید که تمام این کشور ها افزایش ابتلا به سندرون گیلن بیر را نیز گزارش داده اند.

خانم دووا می گوید که حدود ۵۰ تا ۷۰ فیصد مریضان متبلا به این سندروم، اعراض و علایم مشابه به انتان ویروس زیکا را با خود دارند.

خانم دوا در مورد نتیجه گیری مبنی بر ارتباط زیکا با این سندروم هشدار می دهد. او افزود که معلومات بیشتر در مورد رابطه ویروس زیکا با سندروم گیلن بیر به تدریج در حال جمع آوری است و این معلومات به محققان کمک خواهد کرد تا به نتیجه قطعی برسند.

ترون دوا همچنین گفت که موجودیت ویروس زیکا در بدن چند مریض از طریق آزمایش های لابراتواری تایید شده است اما نتیجه لابراتوار بسیاری از مریضان دیگر تا کنون بدست نیامده است.

وی می گوید که در حال حاضر، تمام نظریات نشان میدهد که امکان دارد میان افزایش واقعات ابتلا به سندروم گلین بیر و ویروسزیکا ارتباط وجود داشته باشد و حالا محققان برای شناسایی علت آن مطالعه میکنند، اما این موضوع تا کنون ثابت نشده است.

دوا، متخصص سازمان صحی جهان می گوید که نیاز به زمان است تا دانسته شود که کدام عوامل سبب ازافزایش اختلالات عصبی شده است. او افزود که سندروم گیلن بیر می تواند در اثر انواع مختلف انتانات نزد مریض بوجود بیاید.

برگردان: صفیه حساس

XS
SM
MD
LG