لینک های دسترسی

افزایش میزان سرمایه گذاری ها در افغانستان


مسئولین اداره آیسا یا حمایت از سرمایه گذاری می گویند که میزان سرمایه گذاری ها در سال جاری در افغانستان افزایش یافته است.

مسوولین اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان یا آیسا می گویند که میزان سرمایه گذاری در آن کشور در سال روان در مقایسه با سال 2011 بین 18 تا 20 در صد افزایش کسب کرده است.

وافع الله افتخاری، رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که در سکتور زراعت، معدن و صنایع بیشترین سرمایه گذاری ها صورت گرفته است.

مقامات آیسا در حالی از افزایش میزان سرمایه گذاری در افغانستان خبر می دهند که باور شماری، چالش های امنیتی و خروج نیرو های خارجی از افغانستان شاید منجر به فرار سرمایه ها از آن کشور شود.

اما رئیس اداره آیسا چنین گمانه زنی ها را رد کرده می گوید که با نزدیک شدن سال ۲۰۱۴ و خروج نیروهای خارجی، سرمایه گذاران در عوض تمرکز روی پروژه های آیساف به سرمایه گذاری در بخش های زراعت، معدن و صنایع تمرکز کرده اند.

چالش ها

در این حال سرمایه گذاران افغان از در آمد تشبثات شان در افغانستان ابراز رضایت می کنند.

شیرباز کمین زاده، رئیس اتحادیه سراسری صنعت کاران افغان می گوید که با سرمایۀ اندکی که در افغانستان سرمایه گذاری می شود، نمی توان در کشور های خارجی سرمایه گذاری کرد.

کمین زاده اضافه می کند که سرمایه گذاری ها در افغانستان تا حدود 30 در صد در آمد کرده می تواند که این خود یکی از دلایل افزایش سرمایه گذاری در کشور می باشد.

تاجران افغان همچنان از وجود برخی مشکلاتی یاد آوری می کنند که سد راه رشد صنعت و سرمایه گذاری در افغانستان می شود.

کمین زاده به مشکل تعرفه ها، مشکل مواد خام و از همه مهمتر اعتبار مالی سرمایه گذاران و متشبثین اشاره کرده می گوید که یک تاجر با میلیون ها دالر سرمایه اگر روزی با مشکل کریدت برخورد کند، اداره یی وجود ندارد که از وی حمایت کند.

اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان می گوید که به زودی کنفرانسی را به منظور بررسی دستآورد ها و چالش های سرمایه گذاران و صنعت کاران افغان در کابل برگزار می کند.
XS
SM
MD
LG