لینک های دسترسی

Breaking News

قرارداد فاز دوم بند برق کجکی با یک شرکت عراقی امضا شد


بند برق کجکی یکی از بندهای بزرگ برق آبی در افغانستان است

ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که قراردادهای پروژۀ تولید برق ۱۰۰ میگاوات فاز دوم بند برق کجکی، خریداری برق پروژۀ مذکور و اعمار کانال زمین داور و بند موسی با "شرکت ۷۷" که یک شرکت عراقی است، امضا شد.

همچنان، بر اساس اعلامیۀ ارگ، شرکت ۷۷ از طریق مشارکت عامه و خصوصی که ۲۰ سال دوام خواهد داش، مبلغ ۱۷۵ میلیون دالر را در این پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد.

افزون بر ایجاد فرصت‌های شغلی و تامین برق برای شهروندان و متشبثین افغانستان، به گفتۀ مقام‌های افغان، پروژۀ فاز دوم بند برق کجکی، از ناحیۀ مالیات حدود ۹۳ میلیون دالر به افغانستان عاید می‌آورد.

همچنان بر اساس اعلامیۀ ارگ، اعمار کانال زمین داور و بند موسی قلعه، سبب کاهش نیازمندی مردم محل به آب، جلوگیری از سیلاب ها، تولید برق، قابل کشت ساختن زمین های بیشتر، فراهم آوری آب پاک آشامیدنی، ایجاد فرصت های شغلی و بهبود زندگی مردم و پیامدهای مثبت بر محیط زیست خواهد شد.

پیشتر از این نیز حکومت افغانستان قرارداد تطبیق لین انتقال برق کاسا ۱۰۰۰ و پروژه های انتقال برق شبرغان اندخوی و شبرغان – دشت الوان را با دو شرکت هندی امضا کرده بود.

XS
SM
MD
LG