لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش ۴۲ در صدی حاصلات گندم افغانستان


حکومت افغانستان می‌گوید که تولید گندم للمی و آبی امسال در این کشور به بیش از پنج‌ میلیون تن رسیده است.

یافته‌های سرویی که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با ادارۀ ملی احصاییه و معلومات افغانستان، به همکاری سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و برنامه غذایی جهان انجام داده است، نشان می‌دهد که حاصلات گندم در افغانستان امسال ۴۲ در صد افزایش یافته است.

اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه گفت که امسال حاصلات گندم للمی و آبی، به ۵.۱ میلیون تن رسیده است، در حالی که سال قبل این رقم ۳.۶ میلیون تن بود.

او افزود: "امسال با تولید ۵.۱ میلیون متریک تن تقریباً ما ۹۰۰هزار متریک تن در نیازهای خود کاهش داریم، سال‌های گذشته بین دو و ۲.۵ میلیون متریک تن سالانه افغانستان بنا بر کمبود تولید، از کشورهای همسایه گندم یا آرد واردات داشت؛ ولی امسال خوشبختانه باعث می‌شود که سطح واردات ما کاهش پیدا کند".

به گفتۀ رستمی، امسال حاصلات گندم افغانستان بیش از یک‌ونیم میلیون متریک تُن افزایش یافته است.

بر اساس تخمین وزارت زراعت افغانستان با افزایش حاصلات گندم، سال آینده این کشور به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دالر امریکایی، کمتر واردات خواهد داشت.

این وزارت، باران‌های کافی، توزیع به موقع کود و تخم‌های اصلاح‌شده، آبیاری هزاران هکتار زمین جدید، افزایش ساحۀ کشت، ترویج و توزیع دستگاه‌های هموارکاری زمین، تراکتورهای رایگان برای کشت للمی و آموزش‌ دهقانان را از عوامل افزایش حاصلات گندم عنوان کرد.

آقای رستمی افزود که امسال این وزارت در نظر دارد که توزیع تخم اصلاح‌شدۀ بذری و کود کیمیاوی را به دهقانان ۵۰ در صد افزایش دهد که میزان تخم بذری ۱۵هزار تن و کود کیمیاوی به ۳۰هزار تن خواهد رسید.

وزارت زراعت امیدوار است اگر تولیدات گندم به همین شکل ادامه یابد، ممکن افغانستان تا دو سال آینده در تولید غله به ویژه گندم خودکفا شود.

XS
SM
MD
LG