لینک های دسترسی

Breaking News

هالند: افغانستان امن است، به پناهجویان افغان پناه ندهید


گسترش نا امنی در افغانستان سبب شده است که در سال‌های پسین ده ها هزار پناهجوی افغان وارد کشورهای اروپایی شوند

محکمۀ اداری هالند گفته است که افغانستان برای برگشت پناهجویان به قدر کافی امن است و باید به پناهجویان افغان در هالند پناه داده نشود.

محکمۀ اداری هالند که به نام شورای دولتی نیز یاد می‌شود، بر اساس قانون اساسی آن کشور شکل یافته و نهاد عالی مشورتی به حکومت و پارلمان می‌باشد.

شورای دولتی یا محکمۀ اداری هالند روز چهارشنبه زمانی این حکم را کرد که درخواست پناهندگی یک پناهجوی افغان که به این نهاد پیشکش شده بود، رد شد.

در حکم این محکمه آمده است "وضعیت عمومی امنیتی در افغانستان نگران کننده بوده و در شماری از ولایت‌ها روبه وخامت است...با اینهمه، این بدان معنا نیست که کسی که به هیچ گروه درگیر جنگ ارتباط ندارد هم نمی‌تواند به آن کشور برگردد".

محکمۀ اداری هالند گفته است که این حکم براساس گزارش‌های ۱۶ نهاد هالندی و بین المللی به شمول ملل متحد و سازمان عفو بین المللی صادر شده است.

اما سازمان عفو بین المللی فوراً پس از صدور این حکم آن را "غیرمسوولانه" خوانده و ادعای محکمه را رد کرده است که گویا افغانستان برای برگشت پناهجویان امن است.

یک سخنگوی عفو بین المللی با اشاره به حملۀ انتحاری نوروز در کابل به شبکۀ نشراتی عامۀ هالند گفت "بخش‌ زیاد افغانستان زیر سلطۀ طالبان است. افغانستان برای هیچ کسی امن نیست."

هالند یکی از معدود کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا است که افغانستان را کشور امن می‌پندارند.

XS
SM
MD
LG