لینک های دسترسی

Breaking News

ننگرهار و لغمان از یک ماه به اینسو برق ندارند


اتاق تجارت و صنایع ننگرهار ادعا دارد که به علت قطع دوامدار برق در این ولایت، تولیدات فابریکه های خصوصی متوقف شده است.

عزیز الرحمان عرب عضو اتاق تجارت و صنایع ننگرهار امروز یک شنبه "12عقرب" به صدای امریکا گفت که با قطع شدن لین های برق ننگرهار 360 فابریکه در این ولایت از فعالیت باز مانده و یک هزار کارگر بیکار شده اند.

آقای عرب افزود: "ما این مشکل را با والی ننگرهار و لغمان در جریان گذاشتیم اما هیچ نتیجه نداده و دولت در این مورد عاجزی اختیار کرده و برای حل این مشکل هیچ اقدامی نکرده است".

باشنده گان ننگرهار نیز از ادامه بی برقی ها شکایت می کنند. آنان برای رسانیدن شکایت و اعتراض شان، از دو روز بدینسو در نزدیکی ساختمان ولایت ننگرهار، خیمه اعتراضی برپا کرده اند.

تمیم یکی از باشندگان ننگرهار در این باره به صدای امریکا گفت:" مردم از برق محروم شده اند، این بی برقی مشکلات زیادی را برای خانواده ها به وجود آورده و حتی کار ادارات دولتی در جلال آباد فلج شده است. »

دفتر والی ننگرهار مشکلات برخاسته از بی برقی ها در این ولایت را می پذیرد.

عطاء الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که برای وصل دوباره لین های بند برق نغلو، از علمای دینی و بزرگان قومی کمک خواسته اند تا این مشکل حل شود.

آقای خوگیانی افزود: "برای حل دایمی این مشکل، والی ننگرهار با رییس شرکت برشنا، مشاور شورای امنیت ملی و مسوولین برخی از نهاد های دولتی گفتگو کرده و امیدواری این است تا مسیر انتقال لین های برق از نغلو به ننگرهار تغییر کند"

شرکت برشنا قطع لین های برق ننگرهار و لغمان را کار مخالفان مسلح دولت عنوان می کند و می گوید که جرگه های بزرگان قومی و عالمان دین برای حل این مشکل نتیجه نداده است.

وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا امروز " 12 عقرب " به صدای امریکا گفت: " ما تلاش می کنیم تا از هر راه ممکن، مشکلات برق باشندگان ننگرهار و لغمان را حل کنیم".

یک ماه پیش، لین های برق بند نغلو در مربوطات ولسوالی "بادپخ" لغمان از سوی طالبان مسلح قطع شد و مخالفان مسلح دولت افغانستان، تاکنون اجازه وصل دوباره این لین های برق را نداده اند.

XS
SM
MD
LG