لینک های دسترسی

Breaking News

برگشت‌کنندگان افغان 'نیاز به توجه عمیق و فوری' دارند – گزارش


گزارش مشترک بانک جهانی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، نشان می‌دهد که وضعیت آن عده از افغان‌های که به کشورشان عودت کرده اند، مناسب نیست و شرایط زندگی آنان به "توجه عمیق و فوری" نیاز دارد.

در این گزارش تحت که نام "چگونگی شرایط زندگی و تصامیم اسکان مجدد عودت کنندگان اخیر" نشر شده آمده است که وضعیت افغان‌های که در پاکستان به سر میبرند بهتر از آن عده برگشت کنندگان اند که به کشور شان عودت کرده اند.

در گزارش آمده است: "آن عده از برگشت کنندگان افغان که بین سال‌های ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۷ میلادی به افغانستان عودت نموده اند از نظر مالی در وضعیت بدتر و با مشکلات متعدد اقتصادی نسبت به افغان‌های اند که هنوز در پاکستان زندگی می‌کنند."

دسترسی محدود به خدمات آموزشی و صحی از چالش‌های جدی برگشت کنندگان بوده است؛ اما بربنیاد این گزارش با وجود فقر و نبود کار، تعدادی زیادی از این برگشت کنندگان به ولایات اصلی شان برگشته اند و از این میان "کابل و ننگرهار میزبان یک سوم تمام برگشت کنندگان بوده اند".

در گزارش به نقل از هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان آمده است: "شرایط زندگی عودت کنندگان افغان بسیار چالش برانگیز است و نیاز به توجه عمیق و فوری دارد".

کارولاین ون بیورن، رییس دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین نیز گفته است که با وجود برنامه‌های متعدد برای کمک به برگشت کنندگان افغان، هنوز هم "نیاز به کارهای بیشتر است".

در همین حال، رضا باهر، معاون سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز یک شنبه ۱۴ جولای (۲۳ سرطان) به صدای امریکا گفت که آنان به گونه مشترک با بانک جهانی، سازمان بین المللی مهاجرت یا (IOM)، اتحادیه اروپا و وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان روی برنامه‌های شغل‌یابی برای برگشت کنندگان کار می‌کنند.

آقای باهر افزود که سطح بلند برگشت کنندگان سبب شده که مشکلات فراوانی ایجاد شود.

به گفته آقای باهر، از آغاز جاری میلادی تا اکنون، ۲۲۴هزار تن از ایران و ۱۳هزار تن دیگر از پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی یا اخراج شده اند و یا هم با رضایت به افغانستان برگشته اند.

XS
SM
MD
LG