لینک های دسترسی

Breaking News

نقش زنان در مدیریت رسانه ها بیشتر شود – وزارت زنان


نی: تنها ۲۰ تا ۳۰ در صد دست اندر کاران رسانه ها زنان اند
نی: تنها ۲۰ تا ۳۰ در صد دست اندر کاران رسانه ها زنان اند

وزارت امور زنان یک نشست سه روزه را به منظور حمایت از حضور زنان در رسانه ها راه اندازی کرده است. این در حالی است که به گفتۀ مسوولین دیدبان رسانه های آزاد افغانستان، حضور زنان در رسانه ها به ویژه در سطوح تصمیم گیری این بخش بسیار اندک است.

مژگان مصطفوی، معین وزارت زنان در مراسم افتتاح این نشست ابراز امیدواری کرد که رسانه ها برای بلند بردن آگاهی زنان و کم کردن خشونت علیه زنان برنامه های بیشتر و ویژه را رویدست گیرند.

معین وزارت زنان در حالی به نقش بیشتر زنان در بست های مدیریتی رسانه ها تاکید می کند که به گفتۀ مسوولین نی یا دیدبان رسانه های آزاد افغانستان، تساوی جنیست هنوز هم از مشکلات عمده در رسانه ها و به گونۀ خاص ومتبارز درر رسانه های خصوصی افغانستان است.

صدیق الله توحیدی، مسول نی به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که هنوز هم در سطح تصمیم گیری رسانه ها حضور زنان بسیار اندک است و تنها ۲۰ تا ۳۰ در صد تمام کارکنان رسانه ها را زنان تشکیل می دهد.

آقای توحیدی می گویدکه از جمع ۸۰ تلویزیون، بیش از ۱۸۰ رادیو و صدها نشریه چاپی که در شهر های بزرگ چون کابل، هرات، مزارشریف، کندهار و سایر جاها نشرات دارد، تنها مدیر مسوول ۴۰ رسانه زنان اند.

جو نامساعد اجتماعی

آقای توحیدی گفت که بر خلاف سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، دخترانی که در سال های اخیر از فاکولته های ژورنالیزم فارغ می شوند حاضر به کار در رسانه ها نبوده و در مشاغل دیگر مصروف کار می شوند.

آقای توحیدی گفت "در هرات اکثر دختر خانم هایی که از ژورنالیزم فارغ شده اند یا معلمی می کنند و یا در بخش های دیگر مشغول کار می شوند، به این معنی است که نگاه جامه، نگاه عمومی نسبت به حضور زنان در رسانه ها یک نگاه مساعد نیست."

این در حالیست که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دو روز پیش از رسانه ها خواست که از نشر آگاهی های تجارتی که در آن به گفته اعلامیه این وزارت "از زنان استفاده ابزاری شده است" خود داری کنند.

آقای توحیدی این خواست وزارت اطلاعات و فرهنگ را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت نشر چنین پیام های تجارتی، منبع در آمد رسانه ها است. او گفت که مخاطبان اصلی این آگاهی شرکت های تولید کنندۀ پیام های بازرگانی است نه رسانه ها.

خط قرمز برای رسانه ها

در همین حال جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که هیچ محدودیتی برای زنان و آزادی بیان از سوی حکومت وضع نخواهد شد، اما به گفتۀ وی رسانه ها باید خط سرخ را عبور نکنند.

آقای نورانی افزود که در اعلانات، فلم های سینمایی، نمایشات تیاتر و یا هم نوشته های چاپی رسانه ها اگر از خطوطی کار گرفته می شود که به گفتۀ وی روان و آرامش مردم را جریحه دار می سازد، خط قرمز است و از آن نباید عبور کرد.

مقامات وزارت امروز زنان نیز از اعلامیه وزارت اطلاعات و فرهنگ پشتیبانی کرده و می گویند که آن وزارت طرفدار حضور رسانه یی زنان است، اما نمی خواهد که زنان تنها به خاطر تبلیغات در رسانه ها استفاده شوند.

خانم مصطفوی تاکید کرد که زنان باید جایگاه اصلی خود را در رسانه ها پیدا کنند یعنی به گفتۀ وی زن مدیر رسانه باشد، خبرنگار باشد، نه اینکه به عنوان ابرازی برای فروش اجناس از آنان استفاده شود.

در اعلامیه وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته شده است که حضور زنان در پیام های تجارتی به گونۀ تزئینی و مفشن و استفاده از آنان به عنوان منبع درآمد و شهرت، " تنزیل دهنده جایگاه زن است".

XS
SM
MD
LG