لینک های دسترسی

Breaking News

طرح بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ تایید شد؛ معاش مامورین و معلمین افغان افزایش یافت


ولسی جرگۀ افغانستان در نشست عمومی روز دوشنبه ۲۲ فبروری (چهارم حوت) سر انجام طرح بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی را تایید کرد.

ولسی جرگۀ افغانستان این طرح را به دلیل آنچه عدم توازن و گنگ‌بودن کودهای احتیاطی خوانده بود، پیش از این دوبار رد کرده بود.

مجموع این بودجه بیش از ۴۷۳ میلیارد افغانی است که از این میان، بیش از ۳۱۱ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و بیش از ۱۶۱ میلیارد افغانی آن بودجۀ انکشافی می‌باشد.

میر رحمان رحمانی، رییس ولسی جرگۀ افغانستان در نشست امروز گفت که رد طرح‌‌های قبلی بودجه سال ۱۴۰۰ خورشیدی، به دلیل حمایت از نظام صورت گرفته بود.

آقای رحمانی افزود که ایستادگی اعضای ولسی جرگه برای ساختن یک بودجه متوازن و بلندبردن معاشات کارمندان پایین‌رتبۀ دولتی، سبب شد تا حکومت به خواست‌های معقول آنان پاسخ مثبت دهد.

رییس ولسی جرگه همچنان گفت که در پی تلاش‌های مجلس حکومت تعهد کرده است که از ماه حمل سال ۱۴۰۰ خورشیدی، معاش کارمندان پایین‌رتبه دولتی و معلمین را ۲۰۰۰ افغانی افزایش می‌دهد.

کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی جرگۀ افغانستان نیز گفت که به تمامی نگرانی‌های اعضای این مجلس در این زمینه رسیدگی شده و حکومت به این خواست‌ها تمکین کرده است.

در جلسۀ امروز ۱۴۷ عضو مجلس حاضر بودند که از این میان، ۱۴۵ تن از وکلا به طرح بودجه سال ۱۴۰۰ رای تایید دادند.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان از تصمیم اعضای ولسی جرگه برای تایید طرح بودجه سال مالی ۱۴۰۰ قدردانی کرده است.

XS
SM
MD
LG