لینک های دسترسی

Breaking News

تدابیر تازه برای حفاظت از بندهای آب افغانستان


وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که اخیراً 'رهنمود مصؤنیت بندها' را تهیه کرده که در برگیرندۀ قواعد مرتبط به سروی، دیزاین، اعمار و حفظ و مراقبت بندها میباشد.

به گفتۀ وزارت انرژی و آب، این رهنمورد به همکاری اداره سازمان جهانی و بانک جهانی درظرف دوسال از سوی متخصصان داخلی و خارجی تهیه شده است.

این رهنمود در حالی تهیه شده است که به باور مقامات انرژی و آب، بندها و منابع آبی افغانستان به شدت نیازمند ترمیم و بازسازی میباشند.

انجنیر فرهارد نورزی، رئیس برنامه های آب این وزارت به رادیو آشنا – صدای امریکا، گفته است که "در حال حاضر حدود ٢٠ بند بزرگ و کوچک آب داریم که در گذشته ساخته شده. حالا تا حدی تخریب شده اند و مشکلات تخنیکی هم دارند و ما به اساس همین رهنمود میتوانیم این بندها را ترمیم کنیم."

به گفتۀ آقای نورزی، در دوسال گذشته بندهای درونته، سروبی دوم، قرغه، ماهیپر، نغلو، سرحوض فاریاب، سلطان، دهله و کجکی از سوی متخصصان داخلی و خارجی ارزیابی شده، نقیصه های آن مشخص ساخته شده و قرار است بر اساس رهنمود جدید دوباره بازسازی شوند.

در عین حال مسؤلین بانک جهانی گفته اند که برعلاوۀ ترمیم بند قرغه ئ درونته که کار آن عملاً جریان دارد، مطالعۀ ١٠ بند دیگر را نیز رویدست دارند.

موضوع ترمیم و بازسازی بندها در حالی مطرح میشود که به براساس معلومات وزارت انرژی و آب، دربرخی از مناطق کشور به ماندد ولایت کنر، عدم موجودیت بندهای آب باعث شده که آب افغانستان در کشورهای همسایه سرازیر شود.

XS
SM
MD
LG