لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت وحدت ملی و پروپاگندای طالبان


سخنگوی رئیس جمهور غنی: در چهار ماه گذشته تبلیغات طالبان به ضعیفترین حد خود رسیده است

در حالی که مقام های ارشد حکومت وحدت ملی بیشتر درگیر مسایل درون حکومت اند، طالبان تبلیغات ضد دولتی شانرا تشدید بخشیده و به باور شماری از آگاهان افکار عامه را مغشوش می کنند.

مجیب خلوتگر، رئیس نهاد حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان یا نی می گوید که طالبان در پخش شایعات شان از طریق رسانه ها به ویژه شبکه های اجتماعی استفادۀ موثر می کنند.

طالبان که در زمان حاکمیت شان در افغانستان بر رسانه های تصویری ممنوعیت شدید اعمال می کردند حالا در فیسبوک، تویتر و دیگر شبکه های آنلاین حضور گسترده دارند و حتا تصاویر و ویدیوهای عملیات نظامی شانرا نشر و پخش می کنند.

به باور کارشناسان، طالبان با استفاده از ابزار پیشرفتهء تبلیغاتی نه تنها ذهنیت مردم را نسبت به دولت مغشوش می سازند بلکه برای جلب و جذب حمایت در میان جوانان دست بالایی دارند.

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اما می گوید که شایعه پراگنی طالبان در چهار ماه گذشته به ضعیفترین حد خود رسیده است و آنچه را آن گروه پخش می کند، غیرمسوولانه و بدون درنظرداشت اصل واقعیت، دقت و صحت است.

اجمل عبید عابدی به صدای امریکا گفت که حکومت افغانستان همواره و مسوولانه آنچه را نشر می کند که متکی بر اصول یاد شده باشد. او می پذیرد که شایعه پراگنی طالبان به دلیل اینکه کاستی های موجود در کارکرد حکومت را برجسته می سازد از گیرایی برخوردار بوده و می تواند از نظر سیاسی برای حکومت مشکل افزا باشد.

ناهماهنگی یا انسجام؟

حکومت افغانستان در این اواخر اعلان کرد که سخنگویان ولایتی در برخی موارد خاص حق ندارند با رسانه ها صحبت کنند، اقدامی که از سوی نهادهای حامی آزادی بیان و رسانه ها مورد انتقاد قرار گرفت.

شماری از کارشناسان به این باور اند که موجودیت دو رهبر در راس حکومت وحدت ملی و از همه مهمتر در بسا موارد نبود هماهنگی میان دفاتر مطبوعاتی آنان در پیام رسانی به مردم مشکل دیگری است که موثریت حکومت را در اطلاع رسانی به مردم کم ساخته است.

آقای خلوتگر می گوید در بسا موارد موضعگیری های متفاوت سخنگویان ارگ بر یک موضوع واحد، محدود ساختن گزارشدهی آنان تنها به رویداد هایی که در چهار دیواری ارگ صورت می گیرد و نیز محدود ساختن صلاحیت های سخنگویان ولایتی سبب شده است که کار سخنگویان ارگ کمرنگ و محدود جلوه کند.

اما مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرائیه با رد این موضوع می گوید که انسجام بسیار خوب میان دفاتر سخنگوی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه وجود دارد.

آقای رحیمی اضافه می کند که حکومت بر مبنای قانون دسترسی به اطلاعات که آن را نافذ کرده است، هیچگاهی صلاحیت سخنگویان ولایتی را محدود نساخته و فقط کوشیده است که انسجام بیشتر ایجاد شود و هر فرد در دایرۀ مسوولیت خود سخن بگوید و انسجام برتر در نحوۀ معلومات دهی به وجود آید.

هر دو سخنگوی حکومت وحدت ملی افغانستان به این باور اند که طالبان با شایعه پراگنی خود که در اکثر موارد گرفتن مسوولیت قتل و انتحار و کشتار است هیچگاهی نمی تواند دست بالا داشته باشند، بلکه به هر اندازۀ که به ترویج این اجندا بپردازند مردم بیشتر از آنان منتفر شده و آن گروه را طرد خواهند کرد.

  • 16x9 Image

    نجیب الله احمدیار - واشنگتن

    نجیب الله احمدیار کار با رسانه ها را در سال ۲۰۰۱ میلادی آغاز کرد و از سال ۲۰۰۹ به اینسو در بخش دری صدای امریکا به صفت ویراستار، نویسنده و مجری برنامه های رادیویی و تلویزیونی کار می کند. 

XS
SM
MD
LG