لینک های دسترسی

Breaking News

دستاوردهای افغانستان و خروج هزاران سربازان علاوگی امریکایی


اردوی ایالات متحده امروز روند خارج کردن هزاران واسطه نقلیه نظامی را از افغانستان به حیث بخشی از روند خروج 23 هزار سرباز ایالات متحده تا ختم سپتمبر امسال آغاز کرده است.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2009 در 'اکادمی نظامی وست پوینت' امریکا هنگام ایراد استراتژی تجدید شده ایالات متحده در قبال افغانستان گفت که "33 هزار سرباز علاوگی که من امشب اعلام میکنم در مرحله نخست، در سال 2010 گسیل خواهند شد. که سریع ترین گام ممکن خواهد بود. این قوا شورشیان را هدف قرار خواهند داد و مراکز نفوس ملکی را امن خواهد ساخت."

آقای اوباما گفت که اداره او با یک روش سه رویکردی در قبال افغانستان عمل خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما گفت که "ایالات متحده استراتژی یی را دنبال می کند که پیشرفت های طالبان را در هم بشکند وظرفیت امنیتی افغانستان را در 18 ماه آینده بلند ببرد."

پس از تصمیم اداره رئیس جمهور اوباما در دسمبر 2009 به تعداد 33 هزار سرباز امریکایی در جنوب افغانستان - سنگر عنعنوی و مستحکم طالبان - مستقر شدند. قوای ناتو عملیات متعدد وغسنگینی را از زمین و هوا انجام دادند.

خروج 19 هزار سرباز سال گذشته صورت گرفته است و 23 هزار سرباز دیگر امسال تکمیل خواهد شد – که ظرف چند روز دیگر خاتمه خواهد یافت.
خروج 19 هزار سرباز سال گذشته صورت گرفته است و 23 هزار سرباز دیگر امسال تکمیل خواهد شد – که ظرف چند روز دیگر خاتمه خواهد یافت.
​این عملیات پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده چندین سال را به سرازیرکردن منابع و سربازان به جنگ در عراق مصرف کرد، طالبان از فرصت استفاده کرده دوباره خود را تقویت کردند و به بازپسگیری سنگرهای پیشترشان در جنوب افغانستان مبادرت ورزیدند.

عملیات نظامی با آموزش و تجیهز قوای امنیتی افغان نیز همراه بود. از سال گذشته میلادی که انتقال مسوولیت های امنیتی به افغان ها به تدریج آغاز شد، اکنون تقریبا مسوولیت امنیت اکثر مناطق افغانستان به دست خود افغان ها است.

تقریبا سه سال پس از تصمیم رئیس جمهور اوباما به سوقیات عساکر علاوگی، قطعات باقی مانده از تقریبا 33 هزار سرباز این کشور را ترک خواهند کرد که به آن ترتیب بر اساس آمار وزارت دفاع ایالات متحده، شمار سربازان امریکایی را از تعداد تقریبا 100 هزار سرباز به 68 هزار سرباز می رساند.

اردوی ایالات متحده امروز روند خارج کردن هزاران واسطه نقلیه نظامی را از افغانستان به حیث بخشی از خروج 23 هزار سربازان ایالات متحده تا ختم سپتمر امسال آغاز کرده است.

دستاوردهای افغانستان

اما واقعا هدف معکوس ساختن پیشرفت و دستاوردهای طالبان و همچنین تامین زمان کافی به قوای بین المللی به آموزش قوای امنیتی افغان به سطحی بود که بتوانند با ترک قوای ایالات متحده وسایر کشورها از افغانستان تاختم سال 2014 مسوولیت های امنیتی را به دست گیرند، طی این سه سال حاصل شده است؟

ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان
ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان
جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید حضور و عملیات سربازان علاوگی امریکایی در امنیت جنوب افغانستان و آموزش قوای امنیتی افغانستان تاثیر گذار بوده است.

قبل از تصمیم به سوق این تعداد سربازان علاوگی به افغانستان، رئیس جمهور اوباما، طی چندین ماه گزینه های متعددی را با مشاورینش درمورد چگونگی سوقیات قوای امریکایی علاوگی به افغانستان مرور کرد. این تصمیم، یکی از پرمخاطره ترین تصمیم اداره او بود.

درماه روان، معاون فرماندهی قوای بین المللی درافغانستان گفت که قوای تحت رهبری ناتو پیشرفت هایی داشته است اما همچنین شاهد مبارزه شورشیان است که می کوشند ائتلاف را از شرکای افغان شان جدا سازند.

جنرال جیکوبسن، سخنگوی ایساف در کابل گفت که "به طور قطعی نشانه هایی وجود دارد که شورشیان یک ساختار یک پارچه نیست که به سال 2009 برمی گردد یعنی زمانی که مردم گفتند طالبان می توانند وارد کابل شوند."

بین اکنون و ختم سال 2014 ایالات متحده تقریبا 50 هزار واسطه نقلیه را ازافغانستان انتقال خواهد داد.

ایالا متحده تقریبا درحدود 18 میلیون دلار را صرف تخلیه تجهیزات خواهیم کرد. این فقط یک مبلغ تخمینی برای فعلا است. خروج 19 هزار سرباز سال گذشته صورت گرفته است و 23 هزار سرباز دیگر امسال تکمیل خواهد شد – که ظرف چند روز دیگر خاتمه خواهد یافت.
XS
SM
MD
LG