لینک های دسترسی

Breaking News

سربازان افغان لباس زمستانی ندارند – سیگار


ایالات متحده امریکا اکمالات البسۀ قوای مسلح افغانستان را تمویل می کند

مفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار از احتمال کمبود لباس زمستانی برای نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در زمستان آینده خبرداده است.

سیگار با نشر گزارشی گفته است که کمبود لباس زمستانی برای قوای مسلح افغانستان از سال ۲۰۱۱ به اینسو محسوس است که به گفتۀ این نهاد می تواند سبب کاهش توانمندی رزمی سربازان افغان شود.

نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان در سال ۲۰۱۱ مدیریت قرارداد و تهیۀ البسه و تجهیزات قوای مسلح افغان را به وزارت های دفاع و داخلۀ آن کشور واگذار کرد، هرچند ایالات متحده تمام این تدارکات را تا حال تمویل می کند.

سیگار گزارش داده است که به سربازان افغان در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ البسۀ مناسب زمستانی توزیع نشده و احتمال زیاد می رود که آنان برای سومین سال نیز از داشتن یونیفورم درست زمستانی محروم بمانند.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخلۀ افغانستان به صدای امریکا گفت که مشکلات در توزیع لباس زمستانی در سالهای گذشته تا حدی موجود بود، اما به گفتۀ وی این مشکل کلی نه بلکه قسمی بود.

آقای صدیقی با رد نگرانی سیگار از توزیع نشدن لباس زمستانی در سال روان می گوید که از ریاست جمهوری گرفته وزارتهای مربوط بر قراردادی های قوای امنیتی فشار وارد می شود تا شرایط قرارداد شان را به موقع تکمیل کنند.

سخنگوی وزارت داخله گفت که پس از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی و ایجاد کمیتۀ عالی تدارکات تحت نظارت رئیس جمهور و رئیس اجرائیه، اکثر قراردادهای وزارت داخله نیز بررسی شده است و قراردادیان مکلف به فراهم آوری قراردادهای شان اند.

سیگار بر بنیاد گفته های مشاوران خارجی قوای افغان گزارش داده است که سربازان اردوی ملی نیز با وضعیت مشابهی دست و گریبان اند. در گزارش آمده است که لباس های موجود زمستانی اکثر سربازان افغان فرسوده شده و نیاز به یونیفورم جدید دارند.

مشکل عدم توزیع البسۀ زمستانی به سربازان افغان در حالی به عنوان عامل کاهش دهندۀ قابلیت وظیفه یی آنان مطرح می شود، که قوای مسلح افغانستان همواره از نبود امکانات رزمی به ویژه تجهیزات هوایی در نبرد بر ضد طالبان و سایر تندروان شاکی بوده اند.

  • 16x9 Image

    نجیب الله احمدیار - واشنگتن

    نجیب الله احمدیار کار با رسانه ها را در سال ۲۰۰۱ میلادی آغاز کرد و از سال ۲۰۰۹ به اینسو در بخش دری صدای امریکا به صفت ویراستار، نویسنده و مجری برنامه های رادیویی و تلویزیونی کار می کند. 

XS
SM
MD
LG