لینک های دسترسی

Breaking News

هواداران دوستم: غنی قوم پرست است


صدها تن از هواداران عبدالرشید دوستم، هشدار داده که اگر حکومت به قوم ازبیک توجه نکند، دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.

هواداران حزب جنبش اسلامی، رئیس جمهور محمد اشرف غنی را به بی توجهی نسبت به قوم ازبیک متهم نمودند.

صد ها تن از باشندگان ولایت جوزجان و هوداران حزب جنبش اسلامی به رهبری عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، با انتقاد از رئیس جمهور غنی، او را به قوم پرستی و خلاف ورزی به وعده هایش متهم کردند.

به حاشیه کشیده شدن عبدالرشید دوستم، تطبیق نشدن پروژه های ملی در ولایات ازبیک نشین، اختصاص نیافتن کرسی های کلیدی وزارتخانه ها به قوم ازبیک، شدت گرفتن نبرد ها و موجودیت گروه های هراس افگن در بخش های مختلف ولایت های جوزجان، فاریاب و سرپل از انتقادات شدید هوداران حزب جنبش در ولایت جوزجان می باشد.

اعتراض کنندگان با تجمع در ستدیوم شهر شبرغان، هشدار دادند درصورتی که به خواسته هایشان رسیدگی صورت نگیرد، دست به راه پیمایی های گسترده تر در سراسر کشور خواهند زد.

قبل از این، عبدالرشید دوستم نیز رئیس جمهور اشرف غنی را به قوم پرستی و سیاست های دوگانه متهم کرده بود.

باوجود تماس های مکرر تلویزیون آشنا، ارگ ریاست جمهوری از پاسخ دادن در این مورد خود داری کرد.

XS
SM
MD
LG