لینک های دسترسی

Breaking News

تحریک برقی مغز سبب بهبود حافظۀ سالمندان می‌شود


تحریک‌کننده‌های برقی مغز سبب بهبود حافظۀ سالمندان شده و بر اساس یافته‌های یک پژوهش تازه، کارکرد حافظۀ آنان را برابر به افراد ۲۰ تا ۳۰ سال جوانتر از خودشان بهبود می‌بخشد.

یافته‌های این پژوهش که در "ژورنال علوم عصبی طبیعت" چاپ شده، نشان داده است که تنبیه و تحریک دو ساحۀ مغز با یک نظم خاص، می تواند از کاهش حافظه که در اثر بالا رفتن سن بوجود می‌آید، به پیمانۀ زیاد جلوگیری کند.

دانشمندان گفته اند که یافته‌های این پژوهش ابتدایی بوده و تنها بالای داوطلبان صحتمند تجربه شده است، اما راه را برای روش‌های جدید باز کرده می‌تواند تا از آن برای بهبود فعالیت دماغ افراد مبتلا به مشکلات شناختی چون زوال عقل و الزایمر کار گرفته شود.

دانشمندان با استفاده از روش‌های مختلف از جمله گراف برقی مغز یا EEG که فعالیت های دماغ را ثبت می‌کند، نسج مغز گروهی از افراد جوان بین ۲۰ تا ۲۹ سال و گروهی از سالمندان بین ۶۰ تا ۷۶ سال را تحریک کردند، تا کارکرد حافظۀ فعال یا کاری آنان را ارزیابی کنند.

حافظۀ کاری به آن عملکرد مغز گفته می‌شود که معلومات را به گونۀ موقت حفظ می‌کند تا از آن برای انجام وظایف فوری چون استدلال و تصمیم‌گیری استفاده کند.

دانشمندان پی بردند که بدون محرک‌های مغزی، عملکرد حافظۀ کاری افراد سالمند کندتر و نادرست‌تر در مقایسه با جوانان بود.

اما پس از تحریک مغز آنان با محرک‌های برقی، کارکرد حافظۀ آنان به سطح افراد جوان بهبود یافت و این تاثیرات برای کم از کم ۵۰ دقیقه پس از تنبیه در حافظۀ آنان موجود بود.

یافته‌های این پژوهش برای متخصصان اعصاب و مغز خبر خوب و هیجان انگیز است، اما تا کاربرد این روش برای مقاصد درمانی و کلینیکی آن راه دراز باقی مانده است و نیاز به تحقیقات گسترده تر و بیشتر دارد.

XS
SM
MD
LG