لینک های دسترسی

Breaking News

ترکیه پناهجویان رد مرز شدۀ اروپا را جا می دهد


بیش از ۲۴ هزار پناهجو به شمول افغانها هم اکنون در مرز میان مقدونیه و یونان گیر مانده است.

وزارت خارجۀ ترکیه اعلام کرد که آن کشور قرارداد های ورود مجدد پناهجویان را به ترکیه، با چهارده کشور که شامل افغانستان و پاکستان نیز می باشد، امضا می کند.

این اقدام ترکیه می تواند آن کشور را قادر به پذیرش سریع آن عده پناهجویان بسازد که از کشورهایاتحادیۀ اروپایی رد می شوند.

اتحادیۀ اروپایی به منظور فراهم ساختن سرپناه به پناهجویان "به خصوص سوری ها" و جلوگیری از ورود پناهجویان به کشورهای اروپایی یک قرارداد سه اعشاریه سه میلیارد دالری را با ترکیه امضا کرده است.

رهبران اتحادیۀ اروپایی می خواهند پیش از مذاکرات هفتم مارچ با ترکیه و نشست آن اتحادیه که قرار است به تاریخ ١٨ و ١٩ مارچ به منظور رسیدگی به وضعیت پناهجویان برگزار گردد، شاهد نتایج ملموس باشند.

فاجعۀ بشری

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده‌گان با اشاره به تراکم و سرگردانی ده ها هزار پناهجو در مناطق مرزی شمال یونان گفت که اروپا در مرز "فاجعۀ بشری" قرار دارد که خود آن را ایجاد کرده است.

ادرین ادوارز سخنگوی کمیشنری ملل متحد در امور پناهنده‌گان گفت "ازدحام زیاد به کمبود غذا، سرپناه، آب و بهداشت منجر می شود...پناهجویان بازیچۀ دست قاچاقبران انسان شده اند."

پس از آنکه اتریش و کشورهای حوزۀ بالقان تدابیر مرزی خود را شدت بخشیده و به شمار محدود پناهجویان اجازۀ عبور از مرز را می دهند، هزاران پناهجو به شمول افغانها در یونان سرگردان و گیر مانده اند.

افزایش شمار پناهجویان

آقای ادواردز همچنان کشورهای عضو اتحادیۀ اروپایی را ترغیب کرد تا ظرفیت ثبت و طی مراحل درخواست های پناهجویان را تسریع ببخشند. او گفت "یونان نمی تواند به تنهایی به وضعیت موجود رسیده‌گی کند."

سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده‌گان گفت که با وصف وعدۀ کشورهای اروپایی برای اسکان مجدد ۶۶ هزار و ۴۰۰ پناهجو از یونان، تا هنوز به فراهم آوری ۱۵۳۹ محل بودوباش تعهد شده و به ۳۲۵ نفر عملاً اسکان فراهم شده است.

حدود ۱۳۱ هزار و ۷۲۴ پناهجو در دوماه گذشته با عبور از حوزۀ مدیترانه خود را به مرزهای اروپا رسانده اند که این رقم بیشتر از شمار مجموعی پناهجویانی است که در نیمۀ نخست سال ۲۰۱۵ این مسیر را پیموده بودند. تا کنون از غرق شدن ۴۱۰ پناهجو در آبهای بحیرۀ مدیترانه گزارش شده است.

گزارش: خبرگزاری رویترز

XS
SM
MD
LG