لینک های دسترسی

رئیس سنا جنرال دوستم را به سؤ استفاده متهم کرد


آقای مسلمیار می گوید که عملیات تحت فرمان جنرال دوستم موفق نبود

فضل هادی مسلمیار، رئيس مجلس سنای افغانستان از عملیات نظامی به رهبری عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، انتقاد ورزیده و آقای دوستم را به سؤ استفاده از موقف و امکانات حکومتی متهم کرده است.

آقای مسلمیار به صدای امریکا گفت "جنرال دوستم از موقف خود و از صلاحیت های خود که در نظام شریک است، معاون اول رئیس جمهور است، اردو و قوای مسلح همه در دست ایشان است، تمام این امکانات را در خدمت مردم خود قرار داده و رفتند با ملیشه های خود و عساکر اردوی ملی و پولیس و هر چی که کردند نتیجه آن به شما معلوم است".

رئیس مجلس سنا گفت که با بازگشت جنرال دوستم به کابل طالبان دوباره به مناطقی که عملیات نظامی در آن اجرا شده بود، دست یافته اند.

جنرال دوستم برای حدود دو ماهه ولایات فاریاب، سرپل و جوزجان رفته بود و رهبری عملیات گسترده نظامی بر ضد جنگجویان مخالف دولت را رهبری کرد.

آقای دوستم گفته است که ساحات وسیعی در شمال کشور را از نفوذ مخالفین مسلح دولت آزاد کرد.

حکومت افغانستان تا حال در باره دست آوردها، مصارف و دیگر جزئیات عملیات نظامی که تحت فرمان آقای دوستم انجام یافت معلوماتی ارائه نکرده است.

دفتر معاون اول ریاست جمهوری اما هرگونه انتقادات در باره این عملیات را رد نموده و گفته است که حضور آقای دوستم در میدان نبرد روحیه ای نظامیان افغان را بلند برد و سبب بهبود امنیت در شمال کشور شد.

XS
SM
MD
LG