لینک های دسترسی

Breaking News

ارگ میزبان گلبدین حکمتیار بود


آقای حکمتیار خواستار پیوستن تمام مخالفان مسلح به روند صلح شد

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم ویژه استقبال از گلبدین حکمتیار از ختم جنگ با حزب اسلامی به مثابهء یک دست آورد اساسی استقبال نمود و به ویژه از "نیت و ارادهء" آقای حکمتیار ستایش ورزید.

توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار خزان گذشته امضا شد اما این رهبر جهادی تا هفتۀ گذشته در محل نامعلومی به سر می برد.

رئیس جمهور غنی "گفتمان ما باید منجر به اعتماد شود نه تقابل. از طرف دیگر دسترسی به قدرت از راه انتخابات مهمترین اصل زندهگی سیاسی کنونی ماست".

حکمتیار که پس از بیشتر از دو دهه باز به کابل آمده است گفت که به همکاری بدون قید و شرط با حکومت آماده است و برای گرفتن قدرت یا کرسی با دولت صلح نکرده است.

رهبر حزب اسلامی افغانستان که یک طرف دخیل در جنگهای داخلی دهۀ ۱۹۹۰ در افغانستان بود، انحصارگری قدرت و تلاش برای حذف دیگری را مایۀ جنگهای داخلی و ویرانی خواند.

گلبدین حکمتیار همه مخالفان مسلح دولت به شمول طالبان را به صلح دعوت کرد و گفت که هیچ طرفی نباید به حذف طرف دیگری بکوشد. او با نفی حضور نظامی خارجی ها در افغانستان گفت که یگانه راه رسیدن به صلح در افغانستان مذاکرات صادقانه و مخلصانۀ بین الافغانی است.

آقای حکمتیار تاکید کرد که حضور نیروهای خارجی، برندۀ جنگ و متضمن صلح در افغانستان بوده نمیتواند، اما به گفتۀ وی هنوز هم شماری در افغانستان خواستار حضور سربازان خارجی در این کشور استند.

در مراسم ویژه به خاطر برگشت آقای حکمتیار به کابل، افزون بر رئیس جمهور و رئیس اجراییه، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و شمار زیاد رهبران سیاسی و جهادی افغانستان حضور داشتند.

XS
SM
MD
LG