لینک های دسترسی

Breaking News

حامد کرزی: قضاوت در بارۀ حکومت قبلی و حکومت فعلی، به دست مردم!


حامد کرزی در مصاحبه با احمد فؤاد لامع گویندۀ تلویزیون آشنا صدای امریکا در واشنگتن

حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان ادعا های مبنی بر دست داشتن در تحرکات ضد حکومت وحدت ملی را رد کرده و میگوید که او در دیدار با مردم و سران قوم شاید سخنی گفته باشد، اما در سازماندهی تحرکات علیه دولت دست ندارد.

آقای کرزی طی مصاحبۀ اختصاصی با تلویزیون آشنا صدای امریکا، در پاسخ به این سؤال که آیا در مظاهرات اخیر راجع به تعیین مسیر لین برق پنجصد کیلوولت نقشی داشته یا خیر، گفت: " از روز اول این حکومت، این ادعا را بعضی ها میکنند. من دو چیز را یاد ندارم: یکی حزب سازی را و دیگری مظاهره سازی را."

وقتی از رئیس جمهور پیشین افغانستان در بارۀ چگونگی روابط اش با سران حکومت وحدت ملی و مشوره دهی اش به آنان پرسیده شد، گفت در مواردی که از او مشوره خواسته شده، مشوره داده است؛ اما بعداً عمل کردن و یا عمل نکردن به آن، وظیفۀ حکومت جدید است.

آقای کرزی ضمن آن که برای آمدن گلبدین حکمتیار به کابل اظهار امیدواری نمود، در رابطه با پیشرفت های اخیر در مذاکرات صلح با حزب اسلامی تحت رهبری حکمتیار گفت که این مذاکرات در حقیقت در زمان ریاست جمهوری او آغاز یافته بود و پس از طی چند مرحله، اینک به موفقیت نزدیک شده است.

رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت خرسند است که بنیاد مذاکرات با حزب اسلامی را او گذاشته و اکنون همانند سایر کار ها از قبیل پروژۀ احداث بند سلما و اعمار ساختمان شورای ملی، در زمان حکومت جدید به ثمر میرسد.

با وجود این، آقای کرزی به این پرسش که چرا مذاکرات با حزب اسلامی در زمان ریاست جمهوری او چنین پیشرفتی نکرده بود، پاسخ روشنی ارایه نداشت و گفت که پروسه های سیاسی مستلزم زمان بیشتری می باشند. آقای کرزی گفت: "هیأت حزب اسلامی، هرباری که به افغانستان آمده، با من ملاقات داشته و مشوره هایی انجام داده است."

وقتی از آقای کرزی پرسیده شد که به نظر او، افغانستان در زمان ریاست جمهوری او وضعیت بهتری داشت یا در زمان حکومت وحدت ملی؟ پاسخ اش این بود که: "قضاوت ره به شما میگذارم. من نباید تبصره کنم، به مردم افغانستان میگذارم که تبصره کنند."

نظر آقای کرزی در بارۀ وضع امنیتی

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در سالهای پسین قدرت اش، در برابر ایالات متحده موضع انتقاد آمیز گرفت و حاضر نشد تا قرارداد حضور دراز مدت نیرو های امریکایی در افغانستان را امضأ کند. اکنون او میگوید که "در حصۀ موجویت نظامی خارجی ها در افغانستان" که باعث تأمین صلح و امنیت گردد، مشکلی ندارد. اما با اینهم، تأکید ورزید که بر شرط سابق اش استوار است و میخواهد که "حضور نیرو های خارجی در افغانستان، باید به این کشور صلح، امنیت، و زندگی عزتمند" را به ارمغان بیارد.

آقای کرزی همچنان تصریح نمود که در جریان سفر اخیرش به امریکا به منظور شرکت در مراسم جنازۀ محمد علی، قهرمان ورزش بوکس، با هیچ مقام امریکایی دیدار رسمی و یا نیمه رسمی ای نداشته است.

وقتی از آقای کرزی در مورد واقعات اختطاف و کشتن مسافران در شاهراه های افغانستان پرسیده شد، آن را تأسف بار خواند و گفت: "اگر این عمل طالبان باشد، آن را شدیداً محکوم میکنم و از طالبان میخواهم که چنین نکنند. اگر کار بیگانگان باشد، در آن صورت هم وظیفۀ طالبان است و هم وظیفۀ سایر افغانها تا جلو آن را بگیرند."

آقای کرزی در رابطه با پروسۀ صلح با طالبان گفت که پس از کشته شدن ملا اخترمحمد منصور رهبر آن گروه، اکنون شاید امکان صلح با طالبان، کمتر شده باشد.

رئیس جمهور پیشین افغانستان همچنان گفت که روند انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را تعقیب میکند و آرزویش اینست که هر کسی که رئیس جمهور آیندۀ ایالات متحده باشد، رویۀ توأم با "عزت و وقار در برابر افغانستان" را پیشه کند و سعی نماید که صلح و ثبات در این کشور محکم گردد. او تبصره کردن در مورد دونالد ترمپ و هیلری کلنتن، دو نامزد احتمالی ریاست جمهوری ایالات متحده امتناع کرد و گفت نخست بهتر است تا ببیند که مردم ایالات متحده کی را به حیث رئیس جمهور جدید شان برمیگزینند.

XS
SM
MD
LG