لینک های دسترسی

Breaking News

تحقیق جرایم جنگی در افغانستان به تاخیر افتاد


در تحقیق جدید احتمال ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان از سال ۲۰۰۳ به اینسو پیگرد می‌شود

تصمیم‌گیری در مورد آغاز رسمی تحقیقات محکمۀ بین المللی جرایم پیرامون احتمال ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان به تاخیر افتاد.

فاتو بنسوده، سارنوال محکمۀ بین المللی جرایم، به خبرگزاری رویترز گفته است که در این تحقیق خلاف‌ورزی احتمالی نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان نیز پیگرد خواهد شد.

خانم بنسوده گفته است که قرار بود تحقیقات در ماه نوامبر آغاز شود، اما به گفتۀ وی مواصلت معلومات "مستدل" جدید از کابل، آغاز تحقیقات را به تاخیر انداخت.

در پاسخ به ایمیلی به خبرگزاری رویترز، دفتر خانم بنسوده نگاشته است که حکومت افغانستان معلومات جدید فراوانی را ارسال کرده است، که در تصمیم‌گیری پیرامون آغاز تحقیقات اثر گذاشته است.

در تحقیقات محکمۀ بین المللی جرایم که سال‌های ۲۰۰۳ به اینسو را احتوا می‌کند، عملکرد سه گروه درگیر در افغانستان: طالبان و وابستگان این گروه، مقام‌های افغان و اعضای قوای نظامی و ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده مستقر در افغانستان بررسی می‌شود.

محکمۀ بین المللی جرایم عموماً قضایایی را پیگرد می‌کندکه حکومت‌های عضو این نهاد مثل افغانستان مستقلانه توان تحقیق آن را نداشته یا هم مایل به انجام این کار نباشند.

اکنون، محکمۀ بین المللی جرایم تمام معلومات را بررسی کرده و سپس تصمیم می‌گیرد که آیا تحقیقات آغاز شود یا خیر. اما تا کنون تاریخ مشخصی برای تکمیل بررسی و آغاز تحقیقات داده نشده است.

در همین حال، کیفین جان هلر، کارشناس محکمۀ بین المللی جرایم و پژوهشگر حقوق بین الملل در پوهنتون امستردام هالند گفته است که تاخیر در تصمیم‌گیری نشانۀ پسگرد خانم بنسوده در این خصوص است.

قوای ناتو و نظامیان امریکایی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ در کنار مشاورت به سربازان افغان، درگیر ماموریت جنگی در افغانستان نیز بودند و در بیش از سه سال گذشته بر آموزش و مشاورت به قوای امنیتی و دفاعی افغان تمرکز داشته اند.

XS
SM
MD
LG