لینک های دسترسی

آیا حمایت والی بلخ از نامزدی عبدالله نقض قانون است؟


تیم انتخاباتی داکتر عبدالله (عکس از صفحه فیسبوک داکتر عبدالله)
عطامحمد نور، والی بلخ به روز سه شنبه در دفتر رسمی اش با نماینده ملکی ناتو برای افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت از نامزدی داکتر عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری، حمایت می کند.

او گفت "من از همان حقی که قانون برایم داده حقی که برای من دموکراسی داده حقی که منحیث یک افغان و یک انسان دارم از آن استفاده می کنم و البته نه از امکانات دولتی و نه از موقف دولتی. من کسی هستم که در تحولات افغانستان بودم و تا حال الحمدلله، انشاالله استیم . حق انتخاب من در گذشته هم داکتر عبدالله بود و در آینده نیز داکتر صاحب عبدالله است که همسنگر ما است همکار ما است."

آقای نور در دور گذشته انتخابات هم از نامزدی داکتر عبدالله حمایت ورزیده بود و در چند ماه گذشته از جایگاه حزبی اش در جمعیت اسلامی، برای جلب حمایت از نامزدی آقای عبدالله در انتخابات سال آینده فعالیت نشان داده است. والی بلخ، بر اساس بیانات حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و یک متحد پیشین داکتر عبدالله، حتا برای ایجاد تفاهم انتخاباتی میان عبدالرشید دوستم، محمد محقق و داکتر عبدالله به شهر تاشکند، ازبکستان رفته بود.

تا این زمان عطامحمد نور یگانه والی در میان ۳۴ والی افغانستان است که بطور علنی از نامزد مورد علاقه اش، حمایت کرده است. علایق سیاسی آقای نور با داکتر عبدالله به پیشینه هردو در جمعیت اسلامی و شورای نظار بر می گردد.

تخطی قانون

آیا حمایت آقای نور، بحیث والی بر حال حکومت، نوعی تخطی از قانون انتخابات است؟

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به این پرسش چنین پاسخ داد "این حق هر فرد است که در حکومت کار میکند یا خیر. یک رای است که به نفع هر نامزد استفاده کرده میتواند ولی افراد که در مقام های دولتی کار می کنند، با استفاده از مقام به نفع یک نامزد باشد و به ضرر نامزد دیگر نباید کار کنند."

سخنگوی کمیسیون انتخابات به رادیو آشنا صدای امریکا گفت زمانی که مقام ها از منابع رسمی به نفع یا زیان نامزدان پست های دولتی کار بگیرند، تخطی از قانون به میان می آید.

از آنجا که نهادهای انتخابات افغانستان تا حال هیچ اعتراضی به بیانات والی بلخ نشان نداده اند، به نظر می رسد که تخطی از قانون، دست کم از دید کمیسیون مستقل انتخابات، صورت نگرفته است.

این در حالی است که رفیع الله گل افغان، رئیس کمیسیون تقنین مشرانو جرگه افغانستان می گوید که عملکرد والی بلخ در حمایت از نامزدی داکتر عبدالله تخطی آشکار از قانون است.

آقای گل افغان گفت "خلاف قانون است که بر کمپاین مورد نظر خود... چون برحال وظیفه دارد در حکومت فعلی، کمپاین بکند. این خلاف قانون اساسی است و حتا جرم است. ولی فعلاً در افغانستان وضعیتی که ما پیشرو داریم و انتخابات روز به روز نزدیک می شود، تا هنوز در افغانستان هیچ قانون صد در صد تطبیق نشده، از ارگ شروع تا ولایت از کاندید مورد نظر حمایت می شود – مستقیم و یا غیر مستقیم."

انتقادات از حمایت مقام های دولتی، بویژه از شخص رئیس جمهور از نامزدان پست های دولتی، همواره بر سر زبان ها بوده است. حامد کرزی اما تا حال بطور علنی، آنچنانی که والی بلخ بیان داشته است، از نامزد مشخصی ابراز حمایت نکرده است.
XS
SM
MD
LG