لینک های دسترسی

Breaking News

انسداد هفت شفاخانه خصوصی در ننگرهار


داکتران: انسداد شفاخانه های خصوصی فاجعه می آفریند
ریاست صحت عامۀ ولایت ننگرهار در یک اقدام جدید، هفت شفاخانه و مرکز معالجی را به دلیل عرضۀ خدمات بی کیفیت طبی و نداشتن جواز کار و فعالیت مسدود کرد.

داکتر نجيب الله کاموال، رئیس صحت عامه ننگرهار مي گويد که در میان سیزده شفاخانه و کلینیک خصوصی موجود در شهر جلال آباد، هفت مرکز مسدود و چهار مرکز دیگر به خاطر شایستگی کاری تقدیر شد.

آقای کاموال می گوید که در شماری از شفاخانه های مسدود شده، داکتران خارجى نيز بدون داشتن جواز، فعالیت داشتند که این امر نگرانی جدی را برای مسوولین صحت ایجاد کرده بود.

رئیس صحت عامۀ ننگرهار گفت که شماری از شفاخانه های خصوصی در شهر جلال آباد خدماتی معیاری را ارایه نکرده و مطابق به مقررات وزارت صحت عامه عمل نمی کند.

از سوی دیگر داکتر خوشال تسل، مسؤول اتحادیه داکتران در شهر جلال آباد این اقدام ریاست صحت عامه را نکوهش کرده می گویدکه مسدود شش شفاخانه های خصوصی یک فاجعۀ صحی را در ننگرهار سبب خواهد شد.

او استدلال می کند که شفاخانه هاى دولتى ظرفيت درمان تمام بیماران را نداشته و یگانه راه حل برای رفع نیازمندی مریضان و مریضداران، موجودیت شفاخانه های خصوصی در کنار شفاخانه های دولتی می باشد.

آقای تسل سفارش می کند که برای حل مشکلات صحی موجود به همکاری نزدیک بین سکتور دولتی و خصوصی صحت ضروری است که در این میان یکی هم توزیع جواز فعالیت به شفاخانه های خصوصی می باشد.

در همین حال برخی مريضان و مريضداران از کارکرد شفاخانه هاى خصوصى در شهر جلال آباد رضایت داشته می گویند، برخی معاینات که در گذشته در پاکستان صورت می گرفت، اکنون در شفاخانه های خصوصی جلال آباد صورت می گیرد.

شماری از بیماران، چون سلیمان باشندۀ شهر جلال آباد از ازدحام بیش از حد در شفاخانه هاى دولتى شاکی بوده می گوید که اکثر مراجعین شفاخانه های ننگرهار ساکنین ولایت های همجوار ننگرهار می باشند.

برخی شفاخانه هاى خصوصى در شهر جلال آباد خدمات با کیفیت طبی را به سطح بلند عرضه می کنند، طوریکه سال گذشته یک عملیات جراحی تغییر جنسیت در یکی از این شفاخانه های صورت گرفت که متخصصین آن را در سطح کشور های همسایه بی نظیر عنوان کرد.
XS
SM
MD
LG